EN
> Home > Nieuws > Wegvangen en terugplaatsen

Wegvangen en terugplaatsen

Voor de aanleg van het nieuwe Noorderbrugtracé maken we toekomstige werkterreinen ‘natuurvrij’. Dat wil zeggen dat we dieren wegvangen zodat ze niet in de knel komen als de uitvoering van start gaat. Voor het wegvangen van amfibieën en reptielen hebben we daarom in het voorjaar van 2015 faunaschermen geplaatst: lage, zwarte schermen die een dichte, aaneengesloten strook vormen. Intussen zijn de meeste diertjes weggevangen, maar we blijven de vinger aan de pols houden.

Lokkertjes
Ecologen van zowel gemeente Maastricht als bouwer Strukton houden voortdurend een oogje in ’t zeil. En dat is met name tijdens en na regenachtige perioden hard nodig. Dan duiken in poelen en plassen binnen de natuurvrije terreinen opeens weer padden en hazelwormen op. Om ervoor te zorgen dat het wegvangen van nieuwkomers snel en makkelijk verloopt, zijn her en der lokmiddeltjes neergelegd. Bijvoorbeeld omgekeerde tapijttegels waar de koudbloedige amfibieën en reptielen de warmte opzoeken.

Vinger aan de pols
De komende jaren blijven de ecologen van gemeente en bouwer de werkterreinen nauwkeurig in de gaten houden. Faunaschermen worden waar nodig hersteld en weggevangen dieren teruggeplaatst op plekken waar géén werkzaamheden in de planning staan. Wilt u weten welke maatregelen we nog meer nemen om de unieke natuur in en rond het Noorderbrugtracé te behouden? Download dan onze flyer ‘het groene Belvédère’ of bekijk de Via Maastricht aflevering van 1 mei jl. waarin projectleider Miranda Pas meer vertelt over de maatregelen die nodig zijn voordat het echte werk begint.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.