EN
> Home > Nieuws > Weekendafsluitingen Viaductweg tussen A2/A79 en Noorderbrug (v.v.)

Weekendafsluitingen Viaductweg tussen A2/A79 en Noorderbrug (v.v.)

Verkeershinder tijdens eerste twee weekenden van juli

AF: Van Geusselt/A2/A79 naar centrum/Noorderbrug:
Afgesloten van vrijdagavond 6 juli, 20.30 uur tot maandagochtend 9 juli, 06.00 uur

Van centrum/Noorderbrug naar A2/A79/Geusselt:
Afgesloten van vrijdagavond 13 juli, 20.00 uur tot maandagochtend 16 juli, 06.00 uur

Op enkele restpunten na zijn in Maastricht-Oost de werkzaamheden voor het nieuwe Noorderbrugtracé zo goed als afgerond. Eén laatste grote klus staat echter nog in de planning: het vervangen van de voegovergangen van de spoorviaducten ter hoogte van de Glasfabriek/Mosa. Een fikse klus waarvoor we de drukke Viaductweg tussen Geusselt en Noorderbrug in de eerste twee weekenden van juli beurtelings in één rijrichting volledig afsluiten voor verkeer.

Wat gaan we doen?

Ter hoogte van de Glasfabriek/Mosa wordt het spoor overbrugd door twee naast elkaar gelegen viaducten. Door middel van zogenaamde ‘voegovergangen’ zijn deze aan weerszijden aangesloten op de Viaductweg. De voegovergangen zorgen ervoor dat de betonnen dekken ruimte hebben om uit te zetten of te krimpen, afhankelijk van zomer- of winterweer. Na jaren dienst zijn de voegovergangen van de viaducten echter versleten en dringend aan vervanging toe. Stukje bij beetje vervangen is geen optie: elke voegovergang moet in zijn geheel worden verwijderd en vernieuwd. Tegelijkertijd nemen we ook de viaducten zelf grondig onder handen. Daarvoor schrapen we het asfalt tot op het betonnen casco weg en repareren – waar nodig – het beton. Vervolgens brengen we nieuwe asfaltlagen aan, vanaf de fly-vers bij kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg tot aan de Noorderbrug.

Let op: uitloop mogelijk!

In de afgelopen weken is het beton van de spoorviaducten met behulp van speciale apparatuur onderzocht. Tot nog toe tonen deze onderzoeken geen noemenswaardige beschadigingen aan. Het ziet er dus naar uit dat eventuele reparaties binnen de weekendwerkzaamheden kunnen worden afgerond. Maar dat is onder (stevig!) voorbehoud. Want pas als al het asfalt is verwijderd zien we of er méér tijd nodig is voor betonreparaties. In dat geval wordt de weekendafsluiting met een hele dag verlengd.

Hinder voor verkeer

De Viaductweg is een belangrijke en drukke verkeersader. Verkeershinder tijdens de weekendafsluitingen is dan ook onvermijdelijk. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging door extra drukte op de omleidingsroutes en de concerten van Andre Rieu in de stad. Kijk voor afsluitingen en omleidingen op www.maastrichtbereikbaar.nl of download hier kaartjes met de belangrijkste afsluitingen en omleidingen* tijdens beide weekenden. Tijdens de weekendafsluitingen biedt Maastricht Bereikbaar reisalternatieven aan om stad en omstreken bereikbaar te houden.

* Let op: tijdens beide weekenden moeten automobilisten rekening houden met aanvullende avond- en nachtafsluitingen.

knp oost - 1

Vermijd hinder, reis slim!

Laat waar mogelijk de auto staan, en reis met het OV of pak de fiets. Maastricht Bereikbaar komt met kortingskaartjes op de Arriva-treintrajecten Sittard-Maastricht en Kerkrade-Maastricht, het bustraject Aken/Vaals-Maastricht en de stadsbussen in Maastricht. Meer informatie hierover volgt later in juni.

Toch met de auto? Probeer de weekendspitsen (op zaterdag tussen 11-14 uur, zondag tussen 12-14 uur) te mijden en parkeer aan de kant van de Maas waar je vandaan komt. Tip voor automobilisten komende vanaf de snelweg: parkeer gratis bij P+R Noord of Zuid en reis voor € 2,- p.p. met buslijn 10 naar het centrum en terug (prijs voor dagretour, € 5,- groepstarief voor 3-5 personen).

Hinder voor omwonenden

Waar mogelijk proberen we hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te vermijden. Door de inzet van machines en materieel lukt dat echter niet altijd. Omwonenden moeten vooral tijdens de eerste nachten van het weekendwerk (vrijdagnacht 6 juli en vrijdagnacht 13 juli) rekening houden met forse (geluids)hinder. Dan schrapen we het asfalt van de betonnen viaducten af. Het schrapen – oftewel ‘rippen’ – is nodig omdat andere methodes het betonnen brugdek kunnen beschadigen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de late avonduren en gaan deze door tot in de loop van de (zaterdag)ochtend.

Voet- en fietspad Viaductweg

Afgesloten van vrijdagavond 13 juli, 20.00 uur tot maandagochtend 16 juli, 06.00 uur

Ook voetgangers en (brom)fietsers ontkomen niet aan hinder. In het tweede weekend van juli – van vrijdagavond 13 juli, 20.00 uur tot maandagochtend 16 juli, 06.00 uur – nemen we de rijbaan richting A2/A79/Geusselt onder handen en vernieuwen we de voegovergang van zowel rijbaan als voet- en fietspad. Tegelijkertijd nemen we het voet- en fietspad tussen Franciscus Romanusweg en kruising Viaductweg/Meerssenerweg onder handen. We verwijderen het beton van het voetpad en brengen tussen rijbaan en leuningen nieuw rood asfalt aan. Met een nieuwe betonnen rand scheiden we vervolgens voetgangers en (brom)fietsers. Voor een betere overgang tussen het vernieuwde voetpad ter hoogte van de Mosa verlagen we de overgang tussen nieuw en oud voetpad. Het voet- en fietspad is gedurende het hele weekend afgesloten. Voetgangers en (brom)fietsers worden tussen Franciscus Romanusweg en Meerssenerweg omgeleid met gele borden.

knp oost - 2

Fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.