EN
> Home > Nieuws > Oponthoud voor rioolwerk Boschpoort

Oponthoud voor rioolwerk Boschpoort

Update: 5 september 2016

Om ruimte vrij te maken voor de bouw van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug, verleggen we een deel van het riool voor Boschpoort. En dat is een forse klus, die begin juni van start is gegaan. Streven was om het rioolwerk nog vóór de bouwvak af te ronden. Maar dat lukt niet: tegenvallers in de ondergrond zorgen voor vertraging.

Van Bosscherweg tot aan Fransensingel

Een deel van het bestaande riool voor Boschpoort ligt precies in het pad van de nieuwe aanlanding. Daarom verlegt bouwer Strukton het riool rondom de Noorderbrug via een nieuwe route. Vanaf de westzijde van de Bosscherweg steekt de nieuwe rioolbuis de weg over, richting Gebroeders van Limburgstraat. Van daaruit gaat de route van het nieuwe riool via het voormalige Grondbankterrein verder naar de Commandeurslaan. Bij de Fransensingel sluit het nieuwe riool aan op het bestaande rioolstelsel.

Aangepaste planning

Rondom de Bosscherweg zit het rioolwerk er nog niet op. Rondom de Commandeurslaan liggen ondergronds verschillende kabels en leidingen, waaronder de gas- en waterleiding. De grond rondom deze leidingen kan niet zondermeer worden weggegraven: eerst moeten de leidingen buiten gebruik worden genomen. Om ervoor te zorgen dat bewoners van Boschpoort geen hinder ondervinden door het wegvallen van water en/of gas, is de planning aangepast en gaat het rioolwerk sinds maandag 29 augustus verder. Afhankelijk van de weersomstandigheden sluiten we de nieuwe rioolbuizen op dinsdag 6 óf woensdag 7 september aan op het bestaande riool.

Verkeershinder

Rijstrookafsluiting Bosscherweg
Van dinsdag 6 september,10.00 uur tot woensdag 7 september, 02.00 uur, moeten automobilisten rekening houden met een rijstrookafsluiting op de Bosscherweg. Verkeer kan doorgaan, maar kortdurend oponthoud is mogelijk. Omdat het tot enkele dagen vóóraf droog weer moet zijn, is uitstel niet uitgesloten. Als reservedatum geldt daarom woensdag 7 september, vanaf 10.00 uur, tot donderdag 8 september, 02.00 uur.

Afsluiting Gebroeders van Limburgstraat
De Gebroeders van Limburgstraat is van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 19 september afgesloten tussen de Bosscherweg en Frederic Stroekenstraat, inclusief het voet- en fietspad op de kruising met de Bosscherweg. Verkeer wordt omgeleid met gele borden.

Weersafhankelijk

Let op: rioolwerk is sterk weersafhankelijk. Dat geldt vooral voor het aansluiten van de nieuwe rioolbuizen op het bestaande riool: dan mag niet meer dan 1 mm regen vallen. Bij slecht weer lopen de werkzaamheden dan ook opnieuw uit. We houden u op de hoogte!

Hinder?

Geluid en licht
Omwonenden en voorbijgangers ondervinden minimale hinder door de werkzaamheden. In de avonduren  zijn de werkzaamheden zichtbaarder: dan gebruiken we bouwlampen  om het werkterrein te verlichten.

Langdurige afsluiting Commandeurslaan
Sinds vrijdagochtend 8 juli is de Commandeurslaan tussen de Bosscherweg en de ingang naar het Wesley-terrein afgesloten voor voetgangers en (brom)fietsers. De afsluiting geldt tot medio 2017, want na de zomervakantie start hier de bouw van nieuwe pijlers voor de Noorderbrug..

Fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.