EN
> Home > Nieuws > Wat zijn toch die lage zwarte schermen langs de wegen?

Wat zijn toch die lage zwarte schermen langs de wegen?

Langs het nieuwe tracé van de Noorderbrug vinden op dit moment diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Het gaat om het slopen van panden, het kappen van bomen en het natuurvrij maken van terreinen. In de afgelopen maanden zijn verschillende gebieden natuurvrij gemaakt. Daarvoor maken we gebruik van zogenaamde faunaschermen, die je nu op veel plekken in Belvédère ziet opduiken.

Wat zijn faunaschermen?
Faunaschermen zijn stroken zwarte kunststof van ongeveer 30 cm hoog die een dichte, aaneengesloten strook vormen. De dichte strook houdt amfibieën en reptielen tegen. Door het afzetten van de terreinen is het mogelijk om beschermde dieren te vangen en wordt voorkomen dat nieuwe dieren er zich gaan vestigen. De gevangen dieren worden op andere plekken weer uitgezet. In totaal hebben we meer dan 3 kilometer van deze schermen geplaatst.

Alleen als een gebied natuurvrij is, mag worden gestart met bijvoorbeeld de aanleg van een weg of industrieterrein. Zo lang er niet wordt gewerkt in een gebied blijven de schermen staan om te voorkomen dat de dieren het terrein weer op kunnen. In het hele gebied komen (beschermde) diersoorten zoals hagedissen, padden en vleermuizen voor. De faunaschermen zijn één van de maatregelen die we inzetten om dieren te beschermen.

Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?
De voorbereidende werkzaamheden zijn nodig om ruimte te maken voor het nieuwe Noorderbrugtracé. Er wordt gewerkt op verschillende locaties. Onder andere bij het bedrijventerrein Bosscherveld, rond het kruispunt bij de brandweerkazerne (oostzijde Noorderbrug) en rond de spoorwegovergang Boschpoort.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.