EN
> Home > Nieuws > Vragen en antwoorden afsluitingen Bosscherweg

Vragen en antwoorden afsluitingen Bosscherweg

Voor bewoners van Boschpoort

1. Wordt in Smeermaas duidelijk aangegeven dat de Bosscherweg is afgesloten voor autoverkeer?
Ja, zowel langs de Maastrichterweg als langs de Brugstraat worden de afsluitingen en omleidingen met verkeersborden duidelijk aangegeven.

2. Via welke route wordt verkeer van en naar Smeermaas omgeleid?
Verkeer van en naar België leiden we via de Brusselseweg om richting Cabergerweg (en omgekeerd).

3. Wordt de afstelling van het doseerlicht op de Brusselseweg aangepast aan de toename van verkeer?
In Maastricht werken we met een integraal verkeerssyteem, dat continu wordt gemonitord. Als de verkeerssituatie op de Brusselseweg daar aanleiding toe geeft, zal dit ook leiden tot een andere afstelling van het doseerlicht.

4. Kunnen bewoners van Boschpoort gebruik maken van de route via de Fort Willemweg (via het bruggetje)?
Ja, inwoners van Boschpoort kunnen met personenauto’s/bestelbusjes tijdens de afsluiting van de Bosscherweg ook via de Fort Willemweg (via ophaalbrug/sluis) de wijk bereiken en verlaten. Vrachtverkeer kan niet doorgaan via de ophaalbrug/sluis.

5. Wordt het gebodsbord (rechtdoor rijden) ter hoogte van het bruggetje richting Fort Willemweg afgeplakt zodat verkeer vanuit het noorden kan afslaan?
Het gebodsbord wordt niet afgeplakt, maar tot medio december voorzien van een tijdelijk onderbord met een vrachtwagensymbool. Personenauto’s mogen dan wel afslaan richting bruggetje, vrachtwagens niet.

6. Blijft de Gebroeders van Limburgstraat open tijdens de afsluitingen?
Ja, de Gebroeders van Limburgstraat is en blijft open tijdens de werkzaamheden.

7. Past Veolia de routes van buslijnen 34 en 53 aan?
Lijnen 34 en 53 (Veolia) rijden tijdens de afsluitingen van de Bosscherweg via het bruggetje door richting Fort Willemweg.

8. Waarom kunnen hulpdiensten wel doorrijden via de Bosscherweg terwijl deze is afgesloten voor autoverkeer van en naar Boschpoort?
Tijdens de afsluiting van de Bosscherweg voor autoverkeer geldt het fietspad als calamiteitenroute voor hulpdiensten. Als ook bewoners van Boschpoort via deze route door kunnen rijden, wordt het fietspad niet alleen te druk, maar ook onveilig voor langzaam verkeer. Bovendien neemt de drukte op de calamateitenroute dan teveel toe, waardoor een snelle respons in noodgevallen niet gegarandeerd kan worden.

9. Hoe is de veiligheid van voetgangers en (brom)fietser gegarandeerd tijdens de afsluiting van de Bosscherweg voor autoverkeer?
Bromfietsers mogen doorgaan via het fietspad, samen met voetgangers en fietsers. Een tijdelijke maatregel die – samen met de gemeente Maastricht – is getoetst op veiligheid. Tijdens de werkzaamheden houden we de verkeerssituatie en veiligheid in het oog. Zien wij toch vervelend en/of gevaarlijke situaties over het hoofd? Neem dan contact op met de Servicelijn Belvédère via 043 – 350 71 60 of servicelijnbelvedere@maastricht.nl.

10. Waarom kan er geen apart voetpad worden aangelegd?
Tussen de Gebroeders van Limburgstraat en afrit Noorderbrug ontbreekt tijdens de uitvoering de ruimte voor een apart voetpad. Om zowel voetgangers en (brom)fietser via de kortst mogelijke route door te laten gaan, is ervoor gekozen om ze gezamenlijk gebruik te laten maken van de ruimte die wél beschikbaar is.

Lees meer over de wegafsluitingen bij de Bosscherweg.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.