EN
> Home > Nieuws > Vragen en antwoorden afsluiting fietspad Noorderbrug

Vragen en antwoorden afsluiting fietspad Noorderbrug

Is echt alles op alles gezet? Kan het echt niet korter?

Nee, de afsluiting van het fietspad is onvermijdelijk vanwege de veiligheid van fietsers en voetgangers. Sinds de ingebruikname van de nieuwe hoofdrijbanen voor autoverkeer is de opbouw van het nieuwe fietspad in volle gang.

Fietspad

Nieuw fietspad Noorderbrug in opbouw. Meer foto’s bekijken? Bezoek dan onze Flickrpagina.

Zijn er alternatieven onderzocht?

Tijdens de voorbereidingen zijn verschillende alternatieven onderzocht. Bijvoorbeeld de inzet van een pont onderzocht tussen beide Maasoevers. Helaas is de stroming van de Maas ter hoogte van de Noorderbrug té sterk om een veilige oversteek via een pont te garanderen.

Kan de spoorbrug als alternatieve fietsroute worden ingezet?

De inzet van de spoorbrug is helaas niet haalbaar omdat hij momenteel nog de status heeft van spoorlijn. Ook al rijden er vrijwel geen treinen.

Wat gaan jullie doen om pijn te verzachten?

Samen met Maastricht Bereikbaar en gemeente Maastricht zetten we ons in om met de campagne ‘Een brugje om‘ het omfietsen een stukje aangenamer te maken.

Waarom wordt er alleen ingezet op de bereikbaarheid voor autoverkeer?

De Noorderbrug is belangrijkste Maaskruisende oost-westverbinding voor de auto. Meer gebruikt dan Kennedybrug. Daarom is het belangrijk om minimaal 2×2 rijbanen beschikbaar te houden om stad en regio bereikbaar te houden. Qua gebruik voor langzaam verkeer is Noorderbrug de minst gebruikte route.

fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.