EN
> Home > Nieuws > Vraag en antwoord hinder voor omwonenden tijdens bouwvak 2017

Vraag en antwoord hinder voor omwonenden tijdens bouwvak 2017

 • Waarom werken jullie dag en nacht door?
  Voor de bereikbaarheid van Maastricht is de Noorderbrug van cruciaal belang. Langer dan twee weken afsluiten is geen optie. Daarom werken we dag en nacht door zodat we de hoofdrijbanen van de Noorderbrug in de loop van maandagochtend 21 augustus in gebruik kunnen nemen.
 • Welke hinder kunnen we verwachten?
  Direct omwonenden moeten rekening houden met hinder door stof, licht en trillingen. Geluid levert naar verwachting de meeste hinder op, vooral ’s avonds en ’s nachts. Dan zijn er immers minder omgevingsgeluiden.
 • Wat doen jullie om hinder te voorkomen?
  Waar mogelijk proberen we hinder te vermijden. Bijvoorbeeld door de inzet van sproei-installaties om overlast door stof terug te dringen. Bouwlampen richten we zoveel mogelijk op het werkterrein. Om geluidshinder in Boschpoort terug te dringen hebben we de bouw van een nieuw geluidsscherm naar voren gehaald. Toch blijft hinder door de inzet van machines en materieel onvermijdelijk.
 • Welke hinder kan ik verwachten door trillingen?
  De sloopwerkzaamheden kunnen binnenshuis voelbaar zijn door trillingen. Bewoners merken dan dat koffiekopjes rammelen of glaswerk rinkelt. Tijdens de sloop is het niet uitgesloten dat brokken beton op de grond vallen. Dat kan merk- én voelbaar zijn door de klap waarmee een betonbrok de grond raakt.
 • Welke buurt ondervindt de meeste hinder?
  Naar verwachting ondervinden bewoners van Boschpoort de meeste hinder, met name door geluid. Maar door wind en boven water kan geluid ook onverwachte richtingen kiezen. Geluidshinder door de sloopwerkzaamheden blijft daardoor mogelijk niet beperkt tot Boschpoort, maar kan ook in andere wijken rondom het Noorderbrugtracé goed merk- en hoorbaar zijn.
 • Wat kunt u doen om geluidshinder terug te dringen?
  Om geluidshinder te verminderen raden we aan om deuren aan ramen en deuren aan de Noorderbrugzijde gesloten te houden. Met name tijdens de avonden en nachten, als er minder omgevingsgeluiden zijn.
 • Wat doen jullie om hinder te verminderen?
  Tijdens de sloopwerkzaamheden stellen we gratis oordopjes ter beschikking. Met behulp van oordoppen kunt u overlast door de werkzaamheden – met name tijdens de nachten – verminderen. Vanaf vrijdag 4 augustus kunt u gratis oordoppen afhalen aan de balie van de Spar aan de Pastoor Moormanstraat 160.
 • Waarom blazen jullie het brugdeel niet gewoon op? 
  Bij de sloop van – bijvoorbeeld – flatgebouwen of schoorstenen is kan sloop door opblazen met dynamiet een optie zijn. Maar niet als het om brugdekken gaat die zich op 8 meter hoogte bevinden. Tijdens het opblazen bestaat dan namelijk de kans dat brokstukken ongecontroleerd rondvliegen.
 • Hoe voeren jullie het slooppuin af?
  Tijdens de sloop van het 200 meter lange brugdeel komt circa 15.000 ton slooppuin vrij dat we opslaan binnen het werkterrein aan de Bosscherweg. Om hinder te verminderen zetten we zogenaamde ‘dumpers’ in. Dat zijn vrachtwagens zonder klepperende laadkleppen en achteruitrijpiep.
 • Wat gebeurt er met al dat slooppuin?
  Tijdens de sloop van de volledige huidige aanlanding komt in totaal zo’n 40.000 ton slooppuin vrij. Na de bouwvak zetten we binnen het werkterrein aan de Bosscherweg een puinbreker in die het slooppuin in kleine stukjes breekt. Waar mogelijk zetten we het slooppuin in binnen het Noorderbrugtracé, bijvoorbeeld in de funderingen van nieuwe wegen.
  • Waar kunnen we terecht met vragen of klachten?
   Omwonenden kunnen dag en nacht met vragen, meldingen en/of klachten terecht bij de Servicelijn Belvédère via 043 – 350 71 60 of servicelijnbelvedere@maastricht.nl. Waar mogelijk en nodig zorgen we voor maatwerkoplossingen.
 • Is er een inlooppunt tijdens de sloopwerkzaamheden?
  Tijdens de sloop kunt u 2x per dag met vragen, meldingen en/of klachten terecht in het Gemeenschapshuis van Boschpoort aan de Pastoor Moormanstraat 80. Het eerste inloopspreekuur start op maandagavond 7 augustus, van 19.00 tot 21.00 uur. Van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 augustus kunt u dagelijks terecht van 09.00 tot 11.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

 • Moeten we na de bouwvak ook nog rekening houden met sloopwerkzaamheden?
  Vanaf maandag 21 augustus gaan we verder met de sloop van de huidige aanlanding. De sloopwerkzaamheden vinden meestal overdag plaats, maar omwonenden moeten rekening blijven houden met forse hinder. In het najaar werken we incidenteel ’s avonds en ’s nachts door en/of tijdens de weekenden. Bijvoorbeeld tijdens de sloop van de huidige aanlanding boven de Bosscherweg, Zuid-Willemsvaart en spoorlijn. De sloopwerkzaamheden gaan naar verwachting door tot begin 2018.
 • Mijn vraag staat hier niet bij. Waar kan ik terecht voor een antwoord?
  Vragen kunt u 24 uur per dag stellen via de Servicelijn Belvédère. Stuur een e-mail naar servicelijnbelvedere@maastricht.nl of bel naar 043 – 350 7160.

28 juni 2017

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.