EN
> Home > Nieuws > Verkeersdrukte op het Maastrichtse wegennet

Verkeersdrukte op het Maastrichtse wegennet

Update: 10 oktober 2016

Op een groot aantal plekken in Maastricht wordt aan de weg gewerkt, zodat stad en regio straks beter bereikbaar zijn. In de afgelopen weken is de verkeersdrukte zowel in Maastricht-Oost als West tijdens de ochtend- en avondspits voelbaar toegenomen. Omleidingen in combinatie met weggebruikers die moeten wennen aan nieuwe routes leiden tot extra drukte.

Waarom wordt op veel plekken tegelijk gewerkt?

Het project Noorderbrugtracé hangt nauw samen met het project A2 Maastricht. Als straks de tunnel in gebruik is genomen, verbetert de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting. Het is van groot belang dat ook verkeer van oost naar west en vice versa dan goed doorstroomt. De werkzaamheden voor het nieuwe Noorderbrugtracé sluiten daarom aan op A2 Maastricht. Tegelijkertijd timmert ook de gemeente Maastricht aan de weg.

Waar ontstaat de meeste overlast?

In Oost wordt door de afsluiting van de Borgharenweg het verkeer omgeleid via de Willem Alexanderweg, waardoor met name op werkdagen in de ochtendspits sprake is van filevorming. Op sommige momenten loopt de lengte van de wachtrij door tot de Galjoenweg en Hoekerweg in de Beatrixhaven. Inmiddels zijn de verkeerslichten geoptimaliseerd en hebben aanpassingen in afzettingen en routes ook geleid tot een betere doorstroming van verkeer. Ter vergelijking: in de laatste week van september liep het vast tussen 7 en 9 uur in de ochtend, in de eerste week van oktober was dat tussen 8 en 9 uur.

Wanneer is de overlast afgelopen?

Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder van korte én lange duur. Naar verwachting verbetert de bereikbaarheid tijdens de ochtend- en avondspits als de Balijeweg weer open is voor verkeer (vanaf zaterdag 8 oktober). Tegelijkertijd zorgt het rioolwerk bij de Meerssenerweg voor extra hinder in en om de Beatrixhaven op donderdag 13 oktober (van 07.00 uur ’s ochtends tot vrijdag 14 oktober 06.00 uur). De Balijeweg is naar verwachting vanaf zaterdag 8 oktober weer open voor verkeer, waardoor de bereikbaarheid tijdens de ochtend- en avondspits verbetert. De werkzaamheden voor het nieuwe Noorderbrugtracé zijn van lange duur en lopen door tot en met eind 2018, met een zwaartepunt in 2017. Ook de werkzaamheden voor A2 Maastricht zitten er nog niet op als de tunnel rondom de jaarwisseling stapsgewijs in gebruik wordt genomen. Een deel van de nieuwe wegaansluitingen en viaducten voor het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht kunnen immers pas worden gerealiseerd als verkeer door de tunnel rijdt.

Wat doen we om de overlast te beperken?

De wegbeheerders – gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat – houden de drukte op de wegen in en rondom Maastricht voortdurend in de gaten. Waar mogelijk wordt bijgestuurd. Bijvoorbeeld door de afstelling van verkeerslichten te optimaliseren. Of door aanpassingen in de omleidingsroutes. Zo  regelen we de doorstroming en verkeersveiligheid zo goed als mogelijk. Maar verkeershinder blijft onvermijdelijk.

Bij het kruispunt Willem Alexanderweg – Balijweg staan verkeersregelaars tijdens de ochtendspits en bij het kruispunt Borgharenweg – Franciscus Romanusweg gedurende de dag. Met ingang van maandag 10 oktober zetten we ook verkeersregelaars in bij het kruispunt Fregatweg-Hoekerweg in de Beatrixhaven. Dat gebeurt op momenten dat de grote verkeersdrukte van de afgelopen dagen zich voordoet: tussen 8 en 9 uur in de ochtend. Ook proberen we het verkeer komende vanaf de A2 richting Beatrixhaven (via afrit 52 en de Nieuwe Limmelderweg) beter te reguleren. Met als doel: het beperken van wachtrijen op andere plekken in en om de Beatrixhaven.

Slim(mer) op weg

Ga slim op reis en check voor vertrek de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Via de Slimme Kaart krijgen weggebruikers inzicht in de drukte op het wegennet in en rond Maastricht. Maar ook wáár er aan de weg wordt gewerkt en welke omleidingsroutes zijn ingesteld. En komt u onderweg een afsluiting tegen? Zet dan uw navigatie uit en volg de gele omleidingsborden.

Samen houden we Maastricht Bereikbaar

Ook u kunt helpen door de ochtend- en avondspits te mijden met de auto en gebruik te maken van fiets of openbaar vervoer of eerst een uurtje thuis te werken. Maak indien mogelijk hierover afspraken met uw werkgever. . Of door te parkeren aan de rand van de stad bij P+R Noord. Kijk voor meer informatie en reisalternatieven op www.maastrichtbereikbaar.nl en meld u meteen aan voor de digitale nieuwsbrief.

Meer weten over A2 Maastricht?

Ga naar www.a2maastricht.nl voor meer informatie. Wilt u op de hoogte blijven van actuele werkzaamheden? Schrijf u dan meteen in voor het digitale Voortgangsbericht.

Dit is een gezamenlijk bericht van Maastricht Bereikbaar, gemeente Maastricht, project Noorderbrugtracé en project A2 Maastricht.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.