EN
> Home > Nieuws > Verder met herinrichting Bosscherweg

Verder met herinrichting Bosscherweg

Afsluiting Fort Willemweg tussen sluis en Bosscherweg

In het najaar van 2017 hebben we de rijbanen van de Bosscherweg tussen spoor en sluis verbreed. Sinds december liggen de werkzaamheden stil, maar daar komt binnenkort verandering in. Van woensdag 14 februari tot en met woensdag 14 maart gaan we weer aan de slag en sluiten we de verbrede rijbanen van de Bosscherweg aan op de Voedingskanaalweg en de Fort Willemweg (richting sluis).

Update 26 februari 2018: aangepaste planning door vrieskou!

Het is winter in Maastricht! Het vriesweer maakt het onmogelijk om het wegenwerk bij de Fort Willemweg/Bosscherweg binnen de planning af te ronden. Omwonenden en verkeer moeten er rekening mee houden dat de Fort Willemweg – tussen Bosscherweg en sluis – afgesloten blijft tot en met woensdag 14 maart 2018.

Drempelplateaus

Ter hoogte van zowel de Voedingskanaalweg als de Fort Willemweg (tussen Bosscherweg en sluis) brengen we verhoogde drempelplateaus aan die zorgen voor een veilige aansluiting op de Bosscherweg. De haakse bocht vanaf de Bosscherweg richting sluis wordt verruimd, zodat rechtsafslaan voor autoverkeer straks makkelijker is.

Asfalteren tot aan projectgrens

Eind februari/begin maart ronden we de werkzaamheden af met asfaltwerk. Maar let op: de werkzaamheden eindigen bij de projectgrens van het Noorderbrugtracé, halverwege de rijbaan en fietspad richting sluis. Hier eindigt het plangebied én het nieuwe asfalt.

Wanneer?

Het wegenwerk start meteen na carnaval – op woensdag 14 februari – en gaat door tot en met woensdag 14 maart maart. De wegenbouwers van Strukton werken van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop tot in de vroege avonduren en/of doorwerken op zaterdagen niet uitgesloten.

Bereikbaarheid

Jaagpad-Oost
Woningen en woonboten aan het Jaagpad blijven bereikbaar – óók voor hulpdiensten – via bedrijventerrein Bosscherveld.

Autoverkeer
Automobilisten moeten gedurende de eerste werkweek – van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 februari -rekening houden met een om-en-om regeling op de Bosscherweg. De Fort Willemweg (van en naar de sluis) is van woensdag 14 februari tot en met woensdag 14 maart afgesloten voor autoverkeer (zie kaartje).

Afsluiting tussen spoor en sluis

Langzaam verkeer
Ter hoogte van de aansluiting Bosscherweg/Fort Willemweg leiden we (brom)fietsers richting Boschstraat via de Pastoor Moormanstraat om naar de Gebroeders van Limburgstraat en verder. Het fietspad richting sluis blijft meestal gewoon bereikbaar voor voetgangers en (brom)fietsers. Uitgezonderd tijdens het asfaltwerk: dan moeten (brom)fietsers afstappen en te voet verder gaan.

Let op: aan de slag bij bedrijventerrein Bosscherveld

Van maandag 19 februari tot eind maart vinden er riool- en kabelwerkzaamheden plaats in de Fort Willemweg, tussen Lage Frontweg en Belvédèrelaan. Ter hoogte van de Belvédèrelaan is de Fort Willemweg afgesloten voor alle verkeer, inclusief voetgangers en (brom)fietsers. Via gele borden wordt verkeer omgeleid. Kijk voor meer info op www.noorderbrug-maastricht.nl.

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden, met name het weer. Houd rekening met wijzigingen

Fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.