EN
> Home > Themas > Groen- en natuurcompensatie

Groen- en natuurcompensatie

Door de aanleg van een nieuw tracé voor de Noorderbrug en de nieuwe rechtstreekse verbinding met België (Belvédèrelaan) verandert er de komende jaren veel in Maastricht-West. Op de plekken waar nieuwe infrastructuur komt, worden muurhagedissen en hazelwormen weggevangen. De gevangen dieren worden daarna verplaatst naar de nieuw aangelegde leefgebieden.

Het nieuwe Noorderbrugtracé doorkruist niet alleen een bedrijventerrein, maar ook diverse natuurgebieden. Door het hele Belvédèregebied zijn en worden daarom meerdere nieuwe leefgebieden gecreëerd en tal van voorzieningen gemaakt voor de in het gebied aanwezige dieren. Zo zijn puinruggen aangelegd voor de muurhagedis, takkenrillen voor de hazelworm, poelen voor de rugstreeppad en onderdoorgangen en tunnels voor hagedissen, hazelwormen en dassen. Voor de vleermuizen wordt zelfs een speciaal vleermuishuis in de Lage Fronten gemaakt.

Verbinding Hoge en Lage Fronten

De Hoge en Lage Fronten worden door het verleggen van het Noorderbrugtracé opnieuw met elkaar verbonden. Ook deze verbinding maakt onderdeel uit van het groene raamwerk. De gracht die straks de oude vestingdelen met elkaar verbindt, kan dan zowel door dieren als door mensen worden gebruikt.

Droge gracht

Bekijk de folder met overzicht van alle maatregelen en dieren in het gebied.

Fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.