EN
> Home > Themas > Geluid

Geluid

Door de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé verandert de geluidsbelasting in een deel van de omliggende wijken. Niet alleen door de gewijzigde ligging van de nieuwe aanlanding, maar ook door nieuwe rijroutes. Om geluidshinder als gevolg van het nieuwe tracé zoveel mogelijk op te vangen zijn aan het einde van het project daarom verschillende maatregelen gerealiseerd.

35712084490_ace53f1cc3_o

Geluidswering op de Noorderbrug

Van asfalt tot en met maatwerk
We beginnen bij de bron: het asfalt. Op de rijbanen van het nieuwe Noorderbrugtracé brengen we geluidsarm asfalt aan. En aan weerszijden van de rijbanen voor doorgaand verkeer op de Noorderbrug plaatsen we geluidsschermen. Dat doen we ook langs de toekomstige op- en afritten van knooppunt Bosscherweg én op de voormalige loodsmuur achter de Gebroeders van Limburgstraat (foto boven).  Bij de Ravelijn – langs de Halvemaanstraat – bouwen we een keermuur die tot een meter hoog boven het straatniveau uitsteekt. Tot slot leveren we daar waar nodig maatwerk door woningen te isoleren.

Geluidsmuur Boschpoort

Keermuur bij de Ravelijn

Fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.