EN
> Home > Themas > Duurzaamheid

Duurzaamheid

Tijdens de uitvoering van het project Noorderbrugtracé is duurzaamheid een belangrijk thema. Dat betekent dat wij tijdens de uitvoering voortdurend bekijken hoe we met zoveel mogelijk respect kunnen omgaan met mens, milieu en middelen. Bijvoorbeeld door hergebruik van vrijgekomen grond en materialen en opslag in de directe omgeving om zo transporten tot een minimum te beperken. Maar duurzaamheid betekent ook dat we regelmatig overleggen met buurtvertegenwoordigers en samenwerken met Social Return Maastricht.

Hergebruik grond

Tijdens de uitvoering verwerken we vrijgekomen grond zoveel mogelijk in het nieuwe Noorderbrugtracé. Maar we kijken daarbij óók over de eigen projectgrenzen heen: zo ligt er binnen de muren van het Sphinxterrein meer dan 4000m3 schone grond klaar voor hergebruik. De grond is afkomstig uit het MVV-stadion De Geusselt en vrijgekomen bij de aanleg van de nieuwe kunstgrasmat. Al die schone grond is een ideale bodem voor de nieuwe bomen die straks op veel plekken langs het Noorderbrugtracé worden aangeplant. Een extra voordeel van het hergebruik zijn de kostenbesparingen omdat er geen nieuwe plantgrond nodig is.

Duurzame sloop

Tijdens de sloop van panden en percelen voeren we het slooppuin af naar een depot naast de Gashouder aan de Lage Frontweg. Zo zorgen we ervoor dat vrachtverkeer slechts kleine afstanden hoeft af te leggen. Een puinbreker breekt slooppuin in kleine stukjes voor hergebruik. De kleine stukjes verwerken we – waar mogelijk – in de fundering van nieuwe wegen voor het Noorderbrugtracé, de rest verkoopt bouwer Strukton aan infraprojecten elders in het land. Bakstenen breken we in grotere stukken om daar de schanskorven bij de toekomstige op- en afritten mee te vullen.

LED-verlichting voor nieuwe wegen

Voor de aanleg van het nieuwe Noorderbrugtracé leggen we nieuwe wegen aan en nemen we tegelijkertijd bestaande wegen grondig onder handen. Daarbij passen we méér aan dan alleen maar asfalt: ook de straatverlichting gaat op de schop. Op alle nieuwe en vernieuwde wegen brengen we namelijk LED-verlichting aan. Zo realiseren we niet alleen een lager energiegebruik, maar verminderen we ook hinder voor weggebruikers. De nieuwe LED-lampen gaan immers veel langer mee, waardoor vervanging minder vaak nodig is. Er zijn méér voordelen: zo kunnen we de lichtsterkte voortdurend aanpassen aan tijdstip en verkeersdrukte. Maar ook dieren profiteren mee: daar waar vleermuizen oversteken, passen we de kleur van de LED-lampen aan. Dat is bijvoorbeeld al goed te zien op de Belvédèrelaan, waar de amberkleurige lampen ’s avonds en ’s nachts voor een warme gloed zorgen.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.