EN
> Home > Themas > Aandacht voor bodemverontreiniging

Aandacht voor bodemverontreiniging

Maastricht is een stad met een rijke geschiedenis, óók op industrieel gebied. De wijken rondom de Maasoever waren in het verleden een toplocatie voor diverse soorten bedrijvigheid. Bovengronds is daar niet veel van overgebleven, ondergronds is dat een ander verhaal. Want overal waar vroeger industriële activiteiten plaatsvonden, moeten we rekening houden met bodemverontreinigingen.

Meten is weten

Voor aanvang van de werkzaamheden voor het Noorderbrugtracé is de bodem in het plangebied uitvoerig in kaart gebracht. Allereerst door archiefonderzoek, later aangevuld met grondboringen en proefsleuven. Zo weten we vooraf of er in een gebied sprake is van bodemverontreinigingen. Maar we blijven ook tijdens de uitvoering voortdurend meten. Als uit de meetgegevens blijkt dat – nog onbekende – bodemverontreinigingen aanwezig zijn, dan nemen we maatregelen. Afhankelijk van de aard en ernst van de verontreiniging zet bouwer Strukton beschermingsmiddelen in om gezondheidsrisico’s voor medewerkers en omgeving tot een minimum te beperken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beschermende kleding of – in ernstige gevallen – persluchttoestellen.

Bosscherweg en Lage Fronten: witte pakken

In de ondergrond rondom de Bosscherweg en Lage Fronten bevinden zich op diverse locaties restanten van bodemverontreinigingen. Bij normaal gebruik van de openbare ruimte – zoals wandelen en fietsen – leveren deze geen gevaar op voor mens en dier. Bij graaf- en of bouwwerkzaamheden is dat anders: dan schrijft de wet beschermende kleding voor om elk mogelijk risico uit te sluiten. Zowel bij de Bosscherweg als Cabergerweg en Lage Fronten dragen de uitvoerders daarom bij graafwerkzaamheden regelmatig  witte overalls.

nb-4736

Wat is bodemverontreiniging?

We spreken van bodemverontreiniging als er door toedoen van menselijke activiteiten stoffen in de bodem of het grondwater terecht zijn gekomen die mogelijk schadelijk zijn voor de volksgezondheid en/of het milieu. Bodemverontreinigingen komen veel voor in Nederland. Meestal is de blootstelling van mensen aan een verontreiniging zo gering, dat er geen nadelige gevolgen voor de gezondheid zijn te verwachten.

Grondstromen in het Noorderbrugtracé

Tijdens de uitvoering van het Noorderbrugtracé wordt heel wat grond verzet. Specialisten van bouwer Strukton controleren de vrijgekomen grond en voorzien deze van een certificaat. Afhankelijk van de kwaliteit bepaalt Strukton samen met de gemeente Maastricht de bestemming. Schone grond is geschikt voor hergebruik in woonwijken en/of natuurgebieden. Grond met het certificaat ‘industriekwaliteit’ is niet helemaal schoon, maar wel geschikt voor hergebruik. Mits de grond binnen één en hetzelfde gebied blijft en wordt afgedekt met een laag schone grond. Is de verontreiniging ernstiger? Dan wordt de grond afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.