EN
> Home > Nieuws > Sloopupdate

Sloopupdate

De uitvoering van het project Noorderbrugtracé start in de zomer van 2016. Bouwer Strukton is inmiddels volop aan de slag met voorbereidende werkzaamheden zoals bodemonderzoeken, bomenkap én sloop.

Ruimte voor de nieuwe aanlanding
Langs het toekomstige Noorderbrugtracé moeten diverse panden plaats maken voor de nieuwe rijbanen en aanlanding van de Noorderbrug. Bijvoorbeeld bij de Bosscherweg, waar we de nieuwe op- en afritten van knooppunt Bosscherweg gaan opbouwen. Ook binnen het bedrijventerrein Bosscherveld en langs de Cabergerweg verdwijnen een heel aantal oude bedrijfspanden. Hieronder kunt u lezen wat er de komende weken nog in de planning staat:

Rondom de Bosscherweg
Rondom het toekomstige knooppunt Bosscherweg zijn de eerste werkterreinen intussen ingericht. Het voormalige pand van Bo-rent is gesloopt en in de loop van maart plaatsen we hier een vaste keet – oftewel hoofdkantoor – voor de bruggenbouwers.  Het voormalige bedrijfsverzamelgebouw op het terrein blijft voorlopig staan, dat gebruiken we als opslagruimte. Aan de overkant van de Bosscherweg – bij het voormalige Grondbankterrein – ronden we de sloop van de loodsen eind februari/begin maart af.

Rondom de Cabergerweg
Ter hoogte van de Cabergerweg is een groot deel van het voormalige Gamma en Leen Bakkerpand al verdwenen, net als het oude Tempeleersmagazijn. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen meestal gewoon passeren, behalve als de veiligheid in het gedrang komt. Dan richten we een korte omleidingsroute in.

Rondom bedrijventerrein Bosscherveld
Binnen het bedrijventerrein Bosscherveld is het sloopwerk in volle gang. De komende weken zien voorbijgangers sloopwerkzaamheden langs de Fort Willemweg, Sortieweg en Lage Frontweg. Ook hier geldt dat verkeer meestal door kan gaan, mits de veiligheid het toelaat. Naar verwachting zit het sloopwerk er in de loop van mei op.

Hergebruik
Slooppuin voeren we af naar een depot naast de Gashouder aan de Lage Frontweg. Hier komt in maart een puinbreker bij die het puin in kleine stukjes breekt voor hergebruik. De kleine stukjes verwerken we in de fundering van nieuwe wegen. De bakstenen breken we in grotere stukken, waarmee we schanskorven vullen. Deze schanskorven plaatsen we langs op- en afritten langs het tracé.

Slopen met beleid
Bij een groot deel van de panden die plaats moeten maken voor de nieuwe aanlanding gaat de sloop snel en zonder omkijken. Maar af en toe moeten de slopers extra opletten. Bijvoorbeeld als er asbest wordt aangetroffen: dan is speciale kleding nodig. Of als onze ecoloog vermoedt dat er vleermuizen zitten, in diepe winterslaap. In dat geval stellen we een deel van de sloop nog even uit, totdat het warmer wordt.

Hinder
Slopen brengt hinder met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan extra vrachtverkeer voor de aan- en afvoer van materialen en slooppuin. Ook geluidshinder is mogelijk door de inzet van materieel. Waar mogelijk proberen we de hinder tot een minimum te beperken.

Werktijden
De werkzaamheden beginnen al vroeg in de ochtend, vanaf 07.00 uur en gaan door tot 17.00 uur, met een mogelijke uitloop tot in de vroege avonduren. Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, maar als de planning in het gedrang komt werken we ook op zaterdagen door.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.