EN
> Home > Nieuws > Kabel- en leidingwerk na de bouwvak

Kabel- en leidingwerk na de bouwvak

De realisatie van het project Noorderbrugtracé start na de zomervakantie, maar de voorbereidingen zijn al een poos in volle gang. Sinds mei  verlegt firma BAM kabels en leidingen om plaats te maken voor de nieuwe verkeersstructuur in Maastricht-West én Oost. Firma BAM stemt het kabel- en leidingwerk af met de wegenbouwers van Strukton, zodat de werkzaamheden voortdurend op elkaar aansluiten.

Maastricht-West

Van Brusselsepoort naar bedrijventerrein Bosscherveld
Tussen het schakelstation aan de Artsenijstraat in Brusselsepoort en het schakelstation aan de Sappeursweg bij bedrijventerrein Bosscherveld bevindt zich ondergronds een hoogspanningskabel. Deze kabel moet plaats maken voordat de nieuwe verkeersstructuur voor Maastricht-West kan worden gerealiseerd. Firma BAM ruimt de komende maanden grote delen van de bestaande kabel op en legt tegelijkertijd nieuwe kabels aan, deels op andere locaties. Om hinder zoveel mogelijk te beperken, knipt firma BAM het werk op in fasen. Inmiddels zit het kabel-en leidingwerk bij de Brusselsepoort erop. Ook binnen bedrijventerrein Bosscherveld is stevig doorgewerkt. Daar zit het kabel- en leidingwerk er echter nog niet op: na de bouwvak gaat firma BAM hier nog aan de slag.

Kabel- en leidingwerk tussen Cabergerweg en Gentelaan
Meteen na afloop van de bouvak – maandag 29 augustus – start firma BAM met het verleggen van kabels en leidingen tussen Cabergerweg en Gentelaan. Opnieuw graaft firma BAM diepe sleuven langs en in de noordelijke rijbaan. Langs heel het tracé worden zijstraten doodlopend. Alleen voetgangers en (brom)fietsers kunnen via bypasses passeren.

Verkeershinder

Voor automobilisten
Automobilisten ondervinden omvangrijke en langdurige hinder, want van september 2016 tot medio 2017 wordt tussen de Cabergerweg en Gentelaan eenrichtingsverkeer ingesteld. Verkeer richting Maastricht-West en België (richting Via Regia)* kan doorgaan, verkeer van Maastricht-West naar de Noorderbrug wordt via de Gentelaan, Cantecleerstraat, Clavecymbelstraat en Peter Huyssenslaan omgeleid naar de Cabergerweg.

* Let op: tussen Cabergerweg en Gentelaan kunnen automobilisten tijdens de eerste fase van de werkzaamheden niet rechtsafslaan. Alleen bij rotonde Brusselseweg kan autoverkeer als vanouds afslaan.

Voor langzaam verkeer
Voetgangers en (brom)fietsers leiden we voortdurend om via bypasses langs en over het werkterrein. Met behulp van doorsteken kan langzaam verkeer meestal gewoon rechts- en/of linksafslaan richting zijstraten.

Voor busreizigers
Busverkeer richting Maastricht-West gaat via de gebruikelijke route door. De bushalte ter hoogte van speeltuin Fort Willem blijft op zijn plek, de bushalte aan het Frans van de Laarplein vervalt. Ter hoogte van de Brusselsestraat/ Fagotstraat wordt een tijdelijke halte ingericht. Busverkeer richting oosten volgt de omleidingsroute voor autoverkeer naar de Cabergerweg.

MAASTRICHT-OOST

Rondom brandweerkazerne

Binnen het Tregaterrein is firma BAM al sinds medio juni stevig aan het werk. Eind juli zijn delen van de muur rondom het terrein gesloopt om ruimte vrij te maken voor het kabel- en leidingwerk in de Borgharenweg en Willem Alexanderweg. Na de bouwvak – vanaf maandag 29 augustus – gaat firma BAM aan de slag langs de Borgharenweg en  Franciscus Romanusweg.

Verkeershinder

Franciscus Romanusweg
Na de zomervakantie gaan we aan de slag aan de zuidzijde van de Franciscus Romanusweg, ter hoogte van de François de Veyestraat. Firma BAM verlegt allereerst kabels en leidingen, waarna de bouwers van Strukton de rijbanen opnieuw inrichten. Autoverkeer kan meestal doorgaan, voetgangers en (brom)fietsers leiden we om via de noordzijde van de Franciscus Romanusweg.

Borgharenweg
Begin september start binnen het Tregaterrein de opbouw van rijbanen voor het toekomstige knooppunt Oost. Vanaf medio september richten we de rijbanen van de Borgharenweg opnieuw in en sluiten we deze af voor doorgaand autoverkeer. Linksafslaan vanaf de Franciscus Romanusweg is dan niet meer mogelijk, behalve voor stadsbussen en (brom)fietsers.

Let op:
Bij werkzaamheden in de ondergrond bestaat er kans op vertragingen. Bijvoorbeeld omdat er onbekende (wees)kabels worden aangetroffen die firma BAM niet mag opruimen zonder toestemming van de netbeheerder. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen.

Fotografie: Fred Berghmans

 

 

 

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.