EN
> Home > Nieuws > Sloop boven weg en water – vragen en antwoorden

Sloop boven weg en water – vragen en antwoorden

Waarom duurt de sloop tot begin 2018? Kan dat niet sneller?

Tijdens de #inschuifoperatie hebben we maar liefst 200 meter oude aanlanding in 5,5 dag tijd gesloopt. Voor de sloop van de brugdelen boven Zuid-Willemsvaart en Bosscherweg hebben we meer tijd nodig omdat we – onder andere – niet ’s avonds, ’s nachts en tijdens de weekenddagen doorwerken. Zo kunnen bewoners en buurt van een ongestoorde nachtrust genieten. Maar we hebben óók meer tijd nodig omdat de sloopmethode is aangepast tijdens de #inschuifoperatie. De aangepaste methode vergt meer tijd van de slopers van firma Vlasman. Verder moeten we extra maatregelen nemen om kabels, leidingen én een persriool in de ondergrond rondom de oude brugdekken te beschermen.  En niet te vergeten: voor de sloop boven water, moeten we een deel van de Zuid-Willemsvaart dempen.

Waarom is de sloopmethode aangepast?

Tijdens de #inschuifoperatie gedroeg de oude brug zich anders dan verwacht gedurende de sloop. Dat leidde tot scheurvorming in het tweede brugdek dat gesloopt moest worden.  De oorspronkelijke methode – het brugdek in zijn geheel laten zakken – moest daarom worden aangepast.

Weten jullie ook waarom er scheurvorming optrad tijdens de #inschuifoperatie?

Ja. De bouwmethode van de oude aanlanding is bijzonder robuust. Het brugdek – het deel dat op pijlers rust – bestaat uit voorgespannen, gewapend beton. Dat betekent dat het stalen vlechtwerk (wapening) in het beton is aangespand (zie afbeelding hieronder). Deze bouwmethode is vooral in een stadsomgeving een groot voordeel, want de voorspanning maakt het mogelijk om grote afstanden tussen pijlers – letterlijk – te overbruggen, terwijl het ontwerp lang en slank blijft. Gedurende de sloop van de oude aanlanding is de bouwmethode een belangrijk aandachtspunt: zodra de sloopkranen aan het voorgespannen brugdek knabbelen, tasten deze de voorspanning aan en verzwakt het brugdek.Voorspanning

Welke sloopmethode passen jullie nu toe?

We slopen uitsluitend in één richting: van oost naar west. Van brugdek naar brugdek verspringen is geen optie: dan bestaat een grote kans dat brokken beton loskomen van overgebleven dekken en gevaar opleveren voor slopers en voorbijgangers. De sloopkranen van firma Vlasman knabbelen het beton per brugdek nu van begin tot eind weg. De sloopkranen stoppen op zo’n 20 meter afstand van een pijler (zie afbeelding hierboven). Daar is de voorspanning het zwakste en wordt het resterende dek ondersteund door de pijler. De oude krul bij de Boschstraat is een uitzondering: in de krul is weliswaar ook voorspanning aangebracht, maar deze staat los van de voorspanning in de oude aanlanding. Daarom kunnen we de krul tussentijds slopen. Dat doen we in twee delen. Eerst het hooggelegen deel boven de Boschstraat, vervolgens het laaggelegen deel. Bekijk hieronder een overzicht van de sloopplanning.

Slopen-boven-weg-en-water---EXTERN

Waarom dempen jullie een deel van de Zuid-Willemsvaart? Kan dat niet makkelijker?

Volgens eerdere sloopplannen was het mogelijk de brugdekken boven de Zuid-Willemsvaart stukje bij beetje op te schuiven om deze vervolgens boven land af te breken. Dat is echter geen optie voor het voorgespannen brugdek. Vanaf maandag 23 oktober brengen we big bags aan in de Zuid-Willemsvaart, aan weerszijden van het brugdek. Nadat het water is weggepompt en een stevig zandbed voor de sloopkranen is aangebracht, kunnen de kranen van firma Vlasman naast het brugdek staan voor de sloop. Na afloop verwijderen we het zandbed weer, net als de big bags.

Levert het dempen van de Zuid-Willemsvaart geen overlast op in andere delen van de vaart?

Nee, de waterstand in de Zuid-Willemsvaart verandert niet door het dempen.

Levert het dempen van de Zuid-Willemsvaart geen overlast op voor de pleziervaart?

Het vaarseizoen eindigt op woensdag 1 november. Met rederij Stiphout en de havenmeester van het bassin zijn de werkzaamheden vooraf besproken.

Hoe voorkomen jullie dat kabels, leidingen en rioleringen beschadigd raken?

In de ondergrond rondom de Boschstraat/Bosscherweg wemelt het van kabels en leidingen die ervoor zorgen dat buurten rondom de Noorderbrug beschikken over – onder andere – stroom, water en gas. Om ervoor te zorgen dat de sloopwerkzaamheden geen schade aanrichten, brengen we vooraf een zandbed aan. Het zandbed vangt de klappen van vallend slooppuin op.

Hoeveel puin komt er vrij bij de sloop van de oude aanlanding?

De sloop van de oude aanlanding levert maar liefst 40.000 ton slooppuin op, oftewel 40 miljoen kilo. Dat is niet alleen puin van het brugdek, maar ook puin van de pijlers en poeren (oftewel de voeten van de pijlers). Net als bij de nieuwe aanlanding bevinden de poeren zich tot twee meter onder straatniveau. Voor eventuele toekomstige(bouw)werkzaamheden mogen géén resten in de ondergrond achterblijven.

Wat doen jullie met al dat slooppuin?

Alle slooppuin breken we allereerst met een puinbreker in kleine stukjes. Een deel van het puin hergebruiken we in de wegfunderingen van nieuwe wegen voor het Noorderbrugtracé. Maar er komt méér puin vrij dan we nodig hebben. Het merendeel wordt dan ook verkocht aan andere infraprojecten. Zo worden kleine stukjes van de Noorderbrug straks door heel Nederland (en mogelijk elders) verwerkt in nieuwe wegen.

Puinbreker

Mogelijk bevindt het graf van luitenant-generaal Dibbets zich onder de oude krul. Houden jullie daar rekening mee?

Ja, de archeologen van Arcadis kijken tijdens de sloopwerkzaamheden mee. Toch is de kans dat resten van het graf worden aangetroffen: daarvoor zouden de sloopwerkzaamheden tot dieper in de ondergrond moeten worden uitgevoerd. Maar natuurlijk zouden ook wij het mysterie van luitenant)generaal Dibbets graag willen oplossen! Lees hier meer over de rol van luitenant-generaal Dibbets in de Maastrichtse geschiedenis.

Wordt de naamsteen voor luitenant-generaal Dibbets onder de oude krul wel bewaard?

De plaquette ter herinnering aan luitenant-generaal Dibbets wordt verwijderd voordat de sloop van de oude krul van start gaat. De plaquette krijgt later een nieuwe plek in het Noorderbrugtracé.

Richten jullie een uitkijkplek in voor belangstellenden?

Nee, we kunnen geen veilig uitkijkpunt inrichten binnen korte afstand van de sloopwerkzaamheden. Wilt u toch een kijkje komen nemen? Dat kan: vanaf de Boschstraat en/of Bosscherweg kunt u de voortgang goed volgen. Maar let op: houd afstand en breng uzelf en anderen niet in gevaar!

Fotografie: Fred Berghmans

Bekijk hier een fotoboek van de sloop van de oude aanlanding

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.