EN
> Home > Nieuws > Sloop oude aanlanding

Sloop oude aanlanding

Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus hebben we tweehonderd meter ‘oude’ brug gesloopt. We zijn er echter nog niet: vanaf volgende week – maandag 21 augustus – gaan we verder met de sloop van het restant van de oude aanlanding. Het merendeel van het sloopwerk vindt overdag plaats, uitgezonderd de sloop van de oude brugdelen boven de Bosscherweg, Zuid-Willemsvaart en spoorweg. Dan moeten omwonenden én verkeer opnieuw rekening houden met hinder.

Update: 20 september 2017

Doorpakken

Voor de sloop van de resterende 350 meter oude aanlanding zetten we de vaart erin. In de meeste gevallen breken de kranen grote brokken beton af die op de grond verder worden stukgehakt. Om hinder door vallend slooppuin te verminderen brengen we een extra puinbed aan onder het te slopen brugdeel. Het puin vangt dan een groot deel van de klap op. Naar verwachting gaat de sloop van de oude aanlanding door tot begin 2018.

Sloop2

Actueel – update 20 september

De sloop van de oude aanlanding gaat van oost naar west. Oftewel van Maasoever richting Statensingel. Inmiddels is het sloopwerk tot voorbij de oude Kazemat C (binnen het Sappiterrein) gevorderd. De sloop boven de spoorlijn staat in de planning voor de eerste week van oktober. Een aangepaste werkmethode is hier niet nodig, wel een formele buitendienststelling van de spoorlijn. Inmiddels is de buitendienstelling afgestemd met spoorbeheerder Prorail. Volgens planning ronden we de sloop boven de spoorlijn binnen één week tijd af. De werkzaamheden vinden telkens overdag plaats, tussen 07.00 en 19.00 uur.

Boven weg en water

De sloop van de oude brugdelen boven de Bosscherweg en Zuid-Willemsvaart wordt maatwerk. Bouwer Strukton past per locatie de sloopmethode aan. Daar hoort u zo snel mogelijk meer over!

Inzet puinbreker

Slooppuin slaan we op om dit vervolgens met een puinbreker te vermalen tot kleine stukjes die later worden hergebruikt in wegfunderingen. Tijdens de sloop van de oude aanlanding komt ongeveer 40.000 ton slooppuin vrij, oftewel 40 miljoen kilo. Een deel daarvan hergebruiken we binnen het Noorderbrugtracé, het merendeel wordt verkocht en ingezet bij andere infraprojecten.

Vrachtverkeer

Om hinder door transporten met slooppuin te beperken slaan we dit zoveel mogelijk op binnen het werkterrein. Daar wordt het puin verder vermalen met behulp van een puinbreker. De puinbreker zetten we eerst in binnen het werkterrein aan de Bosscherweg, later verhuist deze naar de Gashouder aan de Lage Frontweg.

Werktijden

Het grootste deel van de oude aanlanding van de Noorderbrug slopen we overdag, tussen 07.00 en 19.00 uur.

Afrit Bosscherweg: blijvend aandenken

Eén onderdeel van de oude aanlanding van de Noorderbrug blijft achter: de voormalige afrit richting Bosscherweg krijgt een plek in het toekomstige Frontenpark als een blijvend aandenken aan de oude Noorderbrug.

Let op: de planning is naar huidige inzichten en kan wijzigen door diverse omstandigheden.

Foto’s: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.