EN
> Home > Nieuws > Rotonde voor de Brusselseweg

Rotonde voor de Brusselseweg

Het project Noorderbrugtracé zorgt onder andere voor een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas). Daarom verlengen we de Belvédèrelaan in zuidelijke én noordelijke richting. Ter hoogte van de Brusselseweg sluit de Belvédèrelaan op een nieuw te realiseren rotonde.

Kabel- en leidingswerk

De voorbereidingen voor de realisatie van de rotonde starten maandag 27 maart. Firma BAM verlegt allereerst een waterleiding. Automobilisten ondervinden geen enkele hinder, (brom)fietsers worden via korte omleidingen langs het werkterrein geleid. Vrijdag 31 maart zit de klus erop en nemen de wegenbouwers het stokje over.

Van opbouw….

Wegenwerk begint in de ondergrond, met de aanleg van een riool voor wegafwatering en mantelbuizen voor kabels en leidingen. Daar starten de mannen van Strukton vanaf maandag 3 april mee, aan weerszijden van de Brusselseweg. Alle verkeer kan steeds doorgaan.

…naar afronding

Tot medio mei gaan de werkzaamheden verder met het aanbrengen van funderingen voor het fietspad en wegdek, plaatsen van straatverlichting en bebording. De afronding volgt tijdens een lang weekend vol wegenwerk. Dan moeten automobilisten rekening houden met afsluitingen en omleidingen, voetgangers en (brom)fietsers kunnen dan wel passeren. We houden u op de hoogte!

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.