EN
> Home > Nieuws > Proefsleuven voor kabels en leidingen

Proefsleuven voor kabels en leidingen

Voordat de uitvoering van het nieuwe Noorderbrugtracé kan beginnen, moeten we heel wat kabels en leidingen verleggen. De komende weken graven we op diverse locaties proefsleuven. Vanaf de Artsenijstraat gaan we via de Eenhoornsingel verder richting Fagotstraat en Fort Willemweg. We eindigen binnen het bedrijventerrein Bosscherveld. De meeste proefsleuven bevinden zich in het trottoir.

Hinder
Met name voetgangers kunnen hinder ondervinden door een smalle sleuf die de doorgang blokkeert. Dan is het nodig om even om te lopen. Waar mogelijk blijven de sleuven niet langer dan één dag open, maar uitloop is mogelijk.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.