EN
> Home > Plan > Vooruitblik

Vooruitblik

Tot in de zomer van 2016 stonden de werkzaamheden voor het nieuwe Noorderbrugtracé in het teken van voorbereidingen, zoals het verleggen van kabels en leidingen en de sloop van gebouwen. In  de zomer van 2016 is de daadwerkelijke uitvoering van het project Noorderbrugtracé van start gegaan. In Maastricht-Oost werd het kruispunt Viaductweg/Willem Alexanderweg omgebouwd tot een knooppunt waar verkeer ongehinderd kan doorstromen. Op de westoever werkten we vanaf de zomer van 2016 aan de aanleg van de nieuwe verkeersstructuur. Zo realiseerden we binnen het bedrijventerrein Bosscherveld de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug en werd de Belvédèrelaan in het noordwesten verlengd tot aan de Brusselseweg. De kruising Fort Willemweg/Cabergerweg is opgeschoven, zodat deze aansluit op de nieuwe aanlanding (Noorderbrugsingel). Autoverkeer kan sinds maandag 21 augustus 2017 via de nieuwe hoofdrijbanen doorgaan. De volledige hoofdinfrastructuur van de nieuwe oost-west verbinding is eind 2018 opgeleverd. Bouwers Strukton Civiel levert de laatste onderdelen van het Project Noorderbrugtracé in de zomer van 2019 op.

Om een blijvende bereikbaarheid te garanderen werd bij de planning van het werk uiteraard rekening gehouden en afgestemd met andere grote verkeersprojecten zoals A2 Maastricht, die tegelijkertijd in de stad plaatsvinden.

De planning op hoofdlijnen voor het Noorderbrugtracé zag er als volgt uit:

  • eind 2015 – medio 2016: uitwerking ontwerp, sloop, verleggen van kabels en leidingen, bodemonderzoeken
  • zomer 2016: start uitvoering Noorderbrugtracé
  • zomer 2017: inschuiven brugdeel Noorderbrug, ingebruikname hoofdtracé, inclusief knooppunt Oost (Limmel) en Belvédèrelaan
  • Medio 2018: knooppunt Boschpoort gereed
  • Medio 2018: ombouw Frontensingel en Cabergerweg
  • Eind 2018/begin 2019: oplevering hoofdinfrastructuur

Klik op de afbeelding hieronder voor de aflevering van Via Maastricht van 6 maart 2016 terug te kijken. Hierin vertelden woordvoerder Erwin Gerardu en omgevingsmanager Bart Grote u meer over het nieuwe Noorderbrugtracé

Bijgewerkt: 8 mei 2019

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.