EN
> Home > Plan > Vooruitblik

Vooruitblik

Tot in de zomer van 2016 stonden de werkzaamheden in het teken van voorbereidendingen, zoals het verleggen van kabels en leidingen en de sloop van gebouwen. In  de zomer van 2016 is de daadwerkelijke uitvoering van het project Noorderbrugtracé van start gegaan. In Maastricht-Oost is het kruispunt Viaductweg/Willem Alexanderweg omgebouwd tot een knooppunt waar verkeer ongehinderd kan doorstromen. Op de westoever werken we sinds de zomer van 2016 aan de aanleg van de nieuwe verkeersstructuur. Zo hebben we binnen het bedrijventerrein Bosscherveld de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug gerealiseerd en de Belvédèrelaan in het noordwesten verlengd tot aan de Brusselseweg. De kruising Fort Willemweg/Cabergerweg is opgeschoven, zodat deze aansluit op de nieuwe aanlanding. Autoverkeer kan sinds maandag 21 augustus 2017 via de nieuwe hoofdrijbanen doorgaan. De volledige hoofdinfrastructuur van de nieuwe oost-west verbinding wordt naar verwachting eind 2018 opgeleverd.

Om een blijvende bereikbaarheid te garanderen wordt bij de planning van het werk uiteraard rekening gehouden en afgestemd met andere grote verkeersprojecten zoals A2 Maastricht, die tegelijkertijd in de stad plaatsvinden.

De planning op hoofdlijnen voor het Noorderbrugtracé ziet er als volgt uit:

  • AF: eind 2015 – medio 2016: uitwerking ontwerp, sloop, verleggen van kabels en leidingen, bodemonderzoeken
  • AF: zomer 2016: start uitvoering Noorderbrugtracé
  • AF: zomer 2017: inschuiven brugdeel Noorderbrug, ingebruikname hoofdtracé, inclusief knooppunt Oost (Limmel) en Belvédèrelaan
  • Medio 2018: knooppunt Boschpoort gereed
  • Medio 2018: ombouw Frontensingel en Cabergerweg
  • Eind 2018/begin 2019: oplevering hoofdinfrastructuur

Klik op de afbeelding hieronder voor de aflevering van Via Maastricht van 6 maart 2016. Hierin vertellen Erwin Gerardu en Bart Grote u meer over het nieuwe Noorderbrugtracé

Download hier onze flyer ‘Grote klussen in 2018‘.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Update: 17 oktober 2017

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.