EN
> Home > Plan > Terugblik

Terugblik

In 2010 heeft de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit het gemeentebestuur gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om met Rijk en provincie te komen tot een gezamenlijke financiering voor de verbetering van het Noorderbrugtracé. In februari 2011 hebben Rijk, provincie en gemeente de financiering vastgesteld.

Naar aanleiding van het raadsbesluit in februari 2011 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een bestemmingsplan. Er heeft overleg plaatsgevonden met buurtkaders waarbij ruimte is geboden voor inhoudelijke en procedurele inbreng. Dit resulteerde in een raadsvoorstel dat in december 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarmee werd de basis voor het nieuwe bestemmingsplan gelegd.

Het bestemmingsplan Noorderbrug en omgeving is vastgesteld in juni 2012. In het najaar van 2012 is er een uitgebreide consultatie over het voorlopige verkeersontwerp gehouden. Er zijn vijf inspraakavonden geweest. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met belangengroepen – zoals de Fietsersbond en vertegenwoordiging van Boschpoort en de Ravelijn – over specifieke planonderdelen.

Het verkeersontwerp Noorderbrug is vastgesteld in januari 2013. Het ontwerp is vervolgens de basis voor de bestemmingsplannen Bosscherveld-Noord (vastgesteld in juni 2013) en de herziening van bestemmingsplan Maastricht-West (februari 2014). Het masterplan is ontwikkeld in samenwerking met Palmbout Urban Landscapes.

De aanbesteding voor de aanleg van het Noorderbrugtracé is gestart in maart 2014. Op 8 juli 2015 is het contract met Strukton Civiel Projecten B.V. ondertekend. Meer weten? Klik dan hier.

Fotografie: Fred Berghmans

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.