EN
> Home > Plan > Noorderbrugtracé

Noorderbrugtracé

Impuls voor bereikbaarheid

De nieuwe A2-tunnel in Maastricht-Oost verbetert de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting in onze stad. Het project Noorderbrugtracé sluit hier op aan en zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad. Inclusief een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas) en een goede aansluiting op het wegennet in Maastricht-West. Hiervoor wordt aan de noordzijde van de (binnen)stad tussen 2015 en 2018 een geheel nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd.

Het Noorderbrugtracé heeft een totale lengte van ongeveer vijf kilometer en strekt zich uit van de brandweerkazerne in Limmel (Maastricht-Oost) tot aan de Nobellaan (Maastricht-West) en Brusselseweg (Maastricht-Noordwest).

Impuls voor leefbaarheid

Door het nieuwe tracé richting noorden te schuiven en een rechtstreekse verbinding met België te maken, ontlasten we de drukke Staten- en Hertogsingel. Dit leidt tot een betere lucht- en milieukwaliteit in grote delen van Maastricht. In de wijken waar door de nieuwe structuur juist meer verkeer passeert, leveren we – waar nodig – maatwerk om hinder te verminderen. Zo leggen we geluidsarm asfalt, plaatsen we geluidsschermen en isoleren we een deel van de woningen tegen extra geluid.

Ruimte voor het Sphinxkwartier

Door de verlegging van het Noorderbrugtracé wordt de binnenstad als het ware vergroot. Er ontstaat een nieuw gebied direct ten zuiden van het tracé: het Sphinxkwartier. De entree van de nieuwe ‘jonge’ wijk wordt zo een stuk aantrekkelijker en beter bereikbaar. Het versterkt de grote levendigheid die in het gebied gaande is.

Impuls voor het Frontenpark

Het nieuwe Noorderbrugtracé herstelt de oude vestingwerken in ere. Door de verlegging van het tracé komt er ruimte vrij om de Hoge en Lage Fronten opnieuw met elkaar te verbinden. Zo ontstaat een nieuw park dat ruim twintig hectare groot is: het Frontenpark. Het Frontenpark is straks de tegenhanger van het stadspark aan de zuidzijde van de stad en krijgt een rauwe, ruige uitstraling. Met volop ruimte voor evenementen, flora en fauna én cultureel erfgoed.

Bekijk de overzichtskaart van het plangebied.

Download onze flyer over het project Noorderbrugtracé.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.