EN
> Home > Plan > Noorderbrugtracé

Noorderbrugtracé

Impuls voor bereikbaarheid

De nieuwe Koning Willem Alexander tunnel in Maastricht-Oost verbetert de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting in onze stad. Het project Noorderbrugtracé sluit hier op aan en zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad. Inclusief een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas) en een goede aansluiting op het wegennet in Maastricht-West. Hiervoor is aan de noordzijde van de (binnen)stad tussen 2015 en 2019 een geheel nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd.

Het Noorderbrugtracé heeft een totale lengte van ongeveer vijf kilometer en strekt zich uit van de brandweerkazerne in Limmel (Maastricht-Oost) tot aan de Nobellaan (Maastricht-West) en Brusselseweg (Maastricht-Noordwest).

Impuls voor leefbaarheid

Door het nieuwe tracé richting noorden te schuiven en een rechtstreekse verbinding met België te maken, zijn de voorheen drukke Staten- en Hertogsingel ontlast. Dit heeft geleid tot een betere lucht- en milieukwaliteit in grote delen van Maastricht. In de wijken waar door de nieuwe structuur juist meer verkeer passeert, is maatwerk geleverd om hinder te verminderen. Zo is geluidsarm asfalt aangelegd, zijn geluidsschermen geplaatst en een deel van de woningen voorzien van dubbele beglazing om geluidsoverlast te verminderen.

Ruimte voor het Sphinxkwartier

Door de verlegging van het Noorderbrugtracé is de binnenstad als het ware vergroot. Er is een nieuw gebied ontstaan direct ten zuiden van het tracé: het Sphinxkwartier. De entree van de nieuwe ‘jonge’ wijk is dankzij het nieuwe Noorderbrugtracé een stuk aantrekkelijker en beter bereikbaar. Het versterkt de grote levendigheid die in het gebied gaande is.

Impuls voor het Frontenpark

Het nieuwe Noorderbrugtracé herstelt de oude vestingwerken in ere. Door de verlegging van het tracé komt er ruimte vrij om de Hoge en Lage Fronten opnieuw met elkaar te verbinden. Zo ontstaat een nieuw park dat ruim twintig hectare groot is: het Frontenpark. Het Frontenpark is vanaf de zomer van 2019 open voor bezoekers/wandelaars en de tegenhanger van het stadspark aan de zuidzijde van de stad. Het Frontenpark heeft een ruwe, ruige uitstraling. Met volop ruimte voor evenementen, flora en fauna én cultureel erfgoed.

Bekijk de overzichtskaart van het plangebied.

Download onze flyer over het project Noorderbrugtracé.

Bijgewerkt 8 mei 2019

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.