EN
> Home > Nieuws > Op- en afritten Noorderbrug open voor autoverkeer

Op- en afritten Noorderbrug open voor autoverkeer

Nieuwe rijroutes voor autoverkeer

Sinds donderdag 26 april 2018 kan verkeer tussen de A2/A79 en het stadscentrum rechtstreeks doorgaan via de op- en afritten van de Noorderbrug (knoop Boschpoort). Verkeer van en naar Maastricht (Noord) West en/of België gaat via de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug door naar de Belvéddèrealaan en/of Cabergerweg. Boschpoort is sinds de ingebruikname van de nieuwe knoop Boschpoort via meerdere rijroutes goed bereikbaar.

Knoop Boschpoort: op- en afritten Noorderbrug

Sinds donderdag 26 april 2018 kan autoverkeer vanaf de A2/A79 via de Noorderbrug en nieuwe op- en afritten van knoop Boschpoort rechtstreeks doorrijden naar het stadscentrum en/of Boschpoort (en andersom). Voor lokaal verkeer zijn er sinds de ingebruikname van knoop Boschpoort enkele nieuwe rijroutes bijgekomen. Zo kan verkeer vanaf de Bosscherweg via de nieuwe oprit rechtstreeks doorgaan richting Belvédèrelaan en/of Maastricht-West. Andersom is ook mogelijk: vanaf Belvédèrelaan en/of Maastricht-West kunnen automobilisten via de nieuwe afrit van knoop Boschpoort doorgaan naar de Bosscherweg en/of het stadscentrum.

Bekijk hieronder de routes tussen A2/A79 en stadscentrum/Boschpoort (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Rijroutes tussen A2-A79 en stadscentrum-Boschpoort

Bekijk hieronder de rijroutes voor lokaal verkeer (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Rijroutes tussen Maastricht-West richting stadscentrum en Boschpoort

Noorderbrug: 2×3 rijstroken

Sinds de ingebruikname van de op- en afritten van knoop Boschpoort geldt op de Noorderbrug een nieuwe, definitieve verkeerssituatie en zijn in beide rijrichtingen drie rijstroken beschikbaar.

Fietspad Noorderbrug

Het fietspad van de Noorderbrug was tijdens de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé langdurig afgesloten. In juli 2018 kon de hoofdfietsroute feestelijk worden geopend. De fietsverbindingen tussen Noorderbrug en stadscentrum/Boschpoort moesten toen nog worden afgebouwd. In mei 2019 gingen ook deze laatste fietsverbindingen open voor (brom)fietsverkeer.

Afronding zomer 2019

De realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé wordt in de zomer van 2019 afgerond. Voor bouwer Strukton Civiel staan de laatste maanden vooral in het teken van afbouw, en het oppakken van restpunten.

Slim(mer) op weg

In de afgelopen jaren is de verkeersstructuur in heel Maastricht veranderd. Allereerst door de aanleg van de Koning Willem Alexandertunnel in Maastricht-Oost. Sinds de ingebruikname van de tunnel is de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting sterk verbeterd. De verlegging van de Noorderbrugaanlanding in Maastricht-West heeft hetzelfde gedaan voor de doorstroming van autoverkeer in Maastricht (Noord) West. De grote infrastructurele werkzaamheden in Maastricht zijn daarmee vooralsnog afgerond. Toch moeten automobilisiten rekening blijven houden met afsluitingen en omleidingen op kleinere schaal. Via de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar blijft u op de hoogte van (weg)werkzaamheden, verkeersdrukte, reistijden en de bereikbaarheid van parkeerterreinen.

 

Bijgewerkt: 8 mei 2019

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.