EN
> Home > Nieuws > Op- en afritten Noorderbrug open voor autoverkeer

Op- en afritten Noorderbrug open voor autoverkeer

Nieuwe rijroutes voor autoverkeer

Sinds donderdag 26 april kan verkeer tussen de A2/A79 en het stadscentrum weer rechtstreeks doorgaan via de op- en afritten van de Noorderbrug (knoop Boschpoort). Met de ingebruikname van de nieuwe op- en afritten zijn er voor lokaal verkeer enkele nieuwe rijroutes bijgekomen.

Knoop Boschpoort: nieuwe op- en afritten Noorderbrug

Sinds donderdag 26 april 2018 kan autoverkeer vanaf de A2/A79 via de Noorderbrug en nieuwe op- en afritten van knoop Boschpoort rechtstreeks doorrijden naar het stadscentrum en Boschpoort (en andersom). Voor lokaal verkeer zijn er sinds de ingebruikname van knoop Boschpoort enkele nieuwe rijroutes bijgekomen. Zo kan verkeer vanaf de Bosscherweg via de nieuwe oprit rechtstreeks doorgaan richting Belvédèrelaan en/of Maastricht-West. Andersom is ook mogelijk: vanaf Belvédèrelaan en/of Maastricht-West kunnen automobilisten via de nieuwe afrit van knoop Boschpoort doorgaan naar de Bosscherweg en/of het stadscentrum.

Bekijk hieronder de nieuwe routes tussen A2/A79 en stadscentrum/Boschpoort sinds donderdag 26 april 2018 (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Rijroutes tussen A2-A79 en stadscentrum-Boschpoort

Bekijk hieronder de rijroutes voor lokaal verkeer sinds donderdag 26 april 2018 (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Rijroutes tussen Maastricht-West richting stadscentrum en Boschpoort

* Aandachtspunt: de gemeente Lanaken, het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax werken tot het voorjaar van 2019 aan de herinrichting van het centrum van Smeermaas.

Noorderbrug: 2×3 rijstroken

Met de ingebruikname van de op- en afritten van knoop Boschpoort geldt op de Noorderbrug de definitieve verkeerssituatie en zijn in beide rijrichtingen drie rijstroken beschikbaar. Op de Noorderbrug geldt vooralsnog een maximumsnelheid van 50 km/uur.

Opgelet: nieuwe verkeerssituatie!

De nieuwe verkeerssituatie in Maastricht-West is wennen. Wees alert en zet het navigatiesysteem uit. Let goed op de tijdelijke, gele borden en op de (dynamische) borden met parkeerroutes.

Fietspad Noorderbrug

Sinds maart 2017 is het fiets- en voetpad van de Noorderbrug afgesloten en moet langzaam verkeer ‘een brugje om’. Vanaf medio mei kunnen (brom)fietsers en voetgangers weer via de Noorderbrug de Maas oversteken. Lees hier meer over de fietsroutes op en rond de Noorderbrug.

Herinrichting Cabergerweg en kruising Statensingel vanaf maandagavond 14 mei

Maandagavond 14 mei start de bouw van de droge gracht onder de Cabergerweg. Tegelijkertijd richten we kruising Statensingel en een deel van de Maagdendries opnieuw in. De Caberbergerweg gaat dan – tussen Statensingel en Lage Frontweg – voor langere tijd dicht voor autoverkeer. Kruising Statensingel nemen we in fasen onder handen zodat verkeer tussen Statensingel en Frontensingel door kan gaan. We hebben alle verkeersmaatregelen voor u op een rijtje gezet.

Vernieuwen voegovergang Spoorviaduct

Komende zomer vernieuwen we de voegovergang tussen het Spoorviaduct bij de Mosa en de Viaductweg. Weggebruikers in Maastricht-Oost moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met afsluitingen en omleidingen. We houden u op de hoogte!

Najaar 2018

De realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé gaat door tot eind 2018/begin 2019. Vanaf het najaar van 2018 krijgen kruispunt Boschstraat/Bosscherweg en rotonde Brusselseweg een nieuwe inrichting. Waar mogelijk kan verkeer doorgaan, maar hinder door afsluitingen, omleidingen en/of extra reistijd is onvermijdelijk.

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op www.maastrichtbereikbaar.nl en check de Slimme Kaart. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

Let op:

Planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Houd daarom steeds rekening met wijzigingen. Via www.noorderbrug-maastricht.nl en www.maastricht-bereikbaar.nl houden we weggebruikers op de hoogte.

 

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.