EN
> Home > Nieuws > Nieuwe inrichting voor oude rijbanen Fort Willemweg

Nieuwe inrichting voor oude rijbanen Fort Willemweg

In het afgelopen jaar hebben we rijbanen van de Fort Willemweg verlegd. Via de verlegde rijbanen sluit de Fort Willemweg aan op een nieuw kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg en de nieuwe hoofdrijbanen van de Noorderbrug. De oude rijbanen – ter hoogte van speeltuin Fort Willem – zijn alleen nog bestemd voor verkeer van en naar de speeltuin. Naar verwachting nemen we zowel de oude rijbanen als de parkeerplaats voor speeltuin Fort Willem in het eerste kwartaal van 2018 op de schop.

Wintersluiting speeltuin Fort Willem: wegenwerk voor Strukton

Vanaf woensdag 1 november eindigt het zomerseizoen en sluit speeltuin Fort Willem tot in het voorjaar van 2018 de poorten. Dat betekent dat de komende maanden zowel speeltuin als bezoekers geen hinder ondervinden door het wegenwerk van bouwer Strukton. Naar verwachting  sluiten we de oude rijbanen* in het eerste kwartaal van 2018 af voor (brom)fietsverkeer. Via de Cabergerweg en het nieuwe fietspad van de Fort Willemweg leiden we (brom)fietsers om.

*Leden van M.S.V. Tragos kunnen de eigen verenigingsruimte steeds bereiken.

Reconstructie-Fort-Willemweg

Nieuwe verkeerssituatie rondom speeltuin

De oude rijbanen van de Fort Willemweg zijn na herinrichting alleen nog toegankelijk voor verkeer van en naar speeltuin Fort Willem. De parkeerplaats (voor bezoekers van de speeltuin) wordt helemaal vernieuwd, net als het trottoir aan de kant van de speeltuin. (Brom)fietsers gaan straks tussen Cabergerweg en speeltuin door via de nieuwe – verkeersluwe – rijbanen. Voor bij de ingang van de speeltuin eindigen de rijbanen voor autoverkeer, maar begint het fietspad tussen speeltuin en Frans van de Laarplein. (Brom)fietsers vanaf de Carl Smulderssingel kunnen na herinrichting dan ook weer als vanouds langs de speeltuin doorgaan richting Brusselseweg.

Vooruitblik

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe Noorderbrugtracé is de reconstructie van de Cabergerweg. In de loop van 2018 sluiten we de Cabergerweg – tussen Lage Frontweg en Statensingel – geruime tijd af voor de bouw van twee kunstwerken: twee bruggen voor autoverkeer, één brug per rijrichting. Onder de kunstwerken realiseren we een zogenaamde ‘droge gracht’ die de Hoge en Lage Fronten met elkaar verbindt tot één groot Frontenpark. Autoverkeer moet tijdens de bouw van de kunstwerken rekening houden met afsluitingen en omleidingen.

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Luchtfoto: Aron Nijs

Update: 7 november 2017

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.