EN
> Home > Nieuws > Nieuwe fase herinrichting Willem-Alexanderweg vanaf 17 juni

Nieuwe fase herinrichting Willem-Alexanderweg vanaf 17 juni

1 juni 2017

Sinds zaterdag 13 mei richt bouwer Strukton bij knooppunt Oost – het kruispunt bij de brandweerkazerne – de rijbanen van de Willem-Alexanderweg tussen Viaductweg en Bersebastraat opnieuw in. Om verkeershinder tot een minimum te beperken sluit de renovatie van het brugdek van de Noorderbrug telkens aan op de werkzaamheden rondom knooppunt Oost. Vanaf zaterdag 17 juni gaan de werkzaamheden een volgende fase in en moeten automobilisten opnieuw rekening houden met gewijzigde rijroutes.

Afronden en doorwerken

Tussen Viaductweg en inrit van de brandweerkazerne ronden we de komende weken de herinrichting van het meest zuidelijke deel van de rijbanen van de Willem Alexanderweg af. Vervolgens gaan we aan de slag met de rijbanen tussen de inrit van de brandweerkazerne en Dolmanstraat. Tegelijkertijd sluiten we de noordelijke rijbaan van het toekomstige knooppunt Oost aan op de Willem Alexanderweg en Borgharenweg. De renovatie van het brugdek van de Noorderbrug sluit aan op de nieuwe fasering: vanaf zaterdag 17 juni gaan we aan de slag met de renovatie van de middenberm. Verkeer richting stadscentrum schuift op naar de noordzijde van het brugdek, verkeer richting Viaductweg naar de zuidzijde.

Verkeerssituatie vanaf zaterdag 17 juni

Voor autoverkeer

In de avond en nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni richten we de verkeerssituatie rondom de brandweerkazerne opnieuw in. Vanaf zaterdagochtend 17 juni gaat autoverkeer grotendeels door via de definitieve situatie en kruisende bewegingen zijn dan niet meer nodig. Om de doorstroming te bevorderen is linksafslaan niet meer mogelijk. De verkeerslichteninstallatie blijft staan en springt – zodra naderend autoverkeer de lussen in het wegdek activeert – meteen op groen*. Alleen als de brandweer uitrukt, moet verkeer wachten voor het rode licht. Medio juli ronden we de herinrichting van de Willem Alexanderweg grotendeels af. In de loop van september komen we terug om de puntjes op de i te zetten.

Bekijk de kaart met rijroutes voor autoverkeer van zaterdag 17 juni tot medio juli hier.

*  In de zomer van 2018 nemen we het nieuwe fietspad van de Noorderbrug in gebruik. Ter hoogte van de Franciscus Romanusweg steken (brom)fietsers dan vanaf de Noorderbrug over naar het zuidelijke fietspad langs de Viaductweg. Om zowel auto- als (brom)fietsverkeer veilig van elkaar te scheiden nemen we de verkeerslichten ter hoogte van de Franciscus Romanusweg medio 2018 weer in gebruik.  

Voor voetgangers en (brom)fietsers

De verkeerssituatie voor langzaam verkeer verandert zaterdag 17 juni niet. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen net als nu doorgaan via de noordelijke rijbaan van knooppunt Oost (tussen Borgharenweg en Willem Alexanderweg). Van eind juni tot medio juli moeten voetgangers en (brom)fietsers rekening houden met een (korte) omleidingsroute tussen Bersebastraat en Dolmansstraat.

Bekijk hier de kaart met omleidingsroutes voor langzaam verkeer.

Winkels en bedrijven bereikbaar

Winkels en bedrijven rondom het kruispunt bij de brandweerkazerne zijn tijdens de werkzaamheden steeds bereikbaar!

Samen plannen met A2 Maastricht

Rondom knooppunt Oost sluit het project Noorderbrugtracé aan op het project A2 Maastricht. Om hinder voor weggebruikers te beperken stemmen we de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af. A2 Maastricht neemt de viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid daarom vanaf zaterdag 17 juni in gebruik.

Noorderpoort-Noord:
Via een nieuwe vrije rechtsaffer (afrit 53, parallel aan de A2 naast de zaagtandflats) kan verkeer vanuit het noorden (Eindhoven/Heerlen) vanaf zaterdag 17 juni bij kruispunt Geusselt zonder verkeerslichten rechtsafslaan en verder rijden richting knooppunt Oost en/of Maastricht Centrum Noord.

Noorderpoort-Zuid:
Viaduct Noorderpoort-Zuid is bestemd voor verkeer vanaf het stadscentrum of knooppunt Oost richting noorden (A2/A79. Bij kruispunt Geusselt sluit de Viaductweg vanaf zaterdag 17 juni aan op een nieuwe oprit achter Dienstengebouw Noord. Via deze nieuwe oprit gaat verkeer verder naar de A2 (Eindhoven) en/of A79 (Heerlen).

Bekijk hier een kaart met rijroutes rondom Geusselt vanaf zaterdag 17 juni of ga naar de website van A2 Maastricht voor meer informatie.

September: puntjes op de i

Medio september zetten we de puntjes op de i. Zo realiseren we nog een middenberm op de Borgharenweg en brengen we een laatste asfaltlaag aan op zowel rijbanen als fietspaden. Verkeer kan meestal doorgaan, maar moet af en toe rekening houden met een rijstrookafzetting of (korte) omleidingsroutes.

Ga slim op weg

Zolang nog niet alle infrastructuur klaar is, blijft de bereikbaarheid van Maastricht voortdurend in beweging. Weggebruikers moeten rekening blijven houden met hinder door afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Zet uw navigatiesysteem uit en let goed op de gele borden. Kijk voor een overzicht van afsluitingen en omleidingen op de website van Maastricht Bereikbaar. Op de Slimme Kaart vindt u naast afsluitingen en omleidingen ook de actuele verkeersdrukte. Of maak gebruik van een van de alternatieven voor reizen met de auto.

Opgelet! Planningen kunnen wijzigen als gevolg van het weer en de voortgang van het werk.

Foto boven: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.