EN
> Home > Nieuws > Nieuw geluidsscherm voor Boschpoort

Nieuw geluidsscherm voor Boschpoort

Door de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé verandert de geluidsbelasting in uw buurt. Om geluidshinder ten gevolge van het nieuwe tracé op te vangen nemen we verschillende maatregelen zoals – waar nodig – woningisolatie. Maar ook geluidsarm asfalt en geluidsschermen langs de toekomstige op- en afritten van knoop Boschpoort én Noorderbrug. De huidige muur achter de Gebroeders van Limburgstraat vervangen we door een geluidsscherm dat zes meter hoog wordt.

Vormgeving geluidsscherm

Het nieuwe geluidsscherm bestaat uit een drie meter hoge betonnen wand. Bovenop de wand plaatsen we glazen cassettes tot een hoogte van zes meter. De cassettes zijn voorzien van een streeppatroon om te voorkomen dat vogels tegen het glas vliegen. Langs de Bosscherweg en toekomstige op- en afritten plaatsen we met stenen gevulde schanskorven en planten we nieuwe bomen. Zo wordt het betonnen deel van het geluidsscherm onttrokken aan ’t oog. Bekijk hier een visualisatie van het toekomstige geluidsscherm.

Vervroegde bouw

In de bouwvak van 2017 schuiven we een nieuw brugdeel in en sluiten we de rijbanen van de Noorderbrug aan op de nieuwe aanlanding. Vóórdat we het nieuwe brugdeel inschuiven moeten we een deel van de huidige aanlanding slopen. Om hinder voor omwonenden te beperken, versnellen we de bouw van het nieuwe geluidsscherm achter de Gebroeders van Limburgstraat. Medio juli is het geluidsscherm gereed, vóór aanvang van de sloopwerkzaamheden.

Van sloop tot en met afwerking

Voorbereidingen
Eind maart/begin april start de sloop van de oude loodsmuur achter de Gebroeders van Limburgstraat. Voor de sloop zetten we een kraan in die de muur in grote stukken knabbelt. Deze stukken voeren we vervolgens af naar een puindepot waar we het beton in kleinere stukjes hakken. Tijdens de sloop is voortdurend een medewerker in de brandgang aanwezig Om ervoor te zorgen dat bewoners veilig kunnen passeren. Als dat nodig is, zorgt hij dat de sloopkraan stil wordt gezet.

Grondwerk
Eind maart zit de sloop van de oude loodsmuur erop en start het grondwerk voor de fundering van het nieuwe geluidsscherm. In een sleuf brengen we zand aan die laag voor laag wordt aangetrild voor extra stevigheid. Zo realiseren we een stevige fundering met grote draagkracht. Naar verwachting ronden we het grondwerk begin april af.

Betonwerk voor onderbouw
De onderzijde van het geluidsscherm bestaat uit een circa drie meter hoge wand die we in delen bouwen. In totaal bestaat de wand uit dertien delen. Het betonwerk gaat naar verwachting door tot eind juni.

Glazen cassettes voor bovenbouw
Het bovenste deel van het nieuwe geluidsscherm bestaat uit glazen ‘cassettes’ die in een stalen frame worden geplaatst. Elke cassette is zes meter lang en een meter hoog. Dat betekent dat langs heel de betonwand drie cassettes boven op elkaar worden geplaatst. Het plaatsen van de cassettes duurt naar verwachting tot medio juli.

Afrondende werkzaamheden
Na het plaatsen van de cassettes volgt de afwerking. De brandgang blijft intact, maar wordt aan de Maaszijde breder. Waar nodig vullen we grond aan om tot slot het tegelwerk in de hele brandgang te herstellen.

Planning

De werkzaamheden starten vanaf eind maart/begin april en duren naar verwachting tot medio juli. Werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur, werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Als de planning in het gedrang komt, is uitloop mogelijk.

Hinder 

De bouw van het geluidsscherm levert hinder op voor omwonenden. Bijvoorbeeld door geluid tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden. Maar ook door trillingen door de inzet van een trilwals tijdens het verdichten van grond. Waar mogelijk proberen we hinder tot een minimum te beperken, maar soms is deze onvermijdelijk.

Meten = weten

Gedurende de sloop en het grondwerk houden we via monitoring voortdurend zicht op de invloed hiervan op de directe omgeving. Daarvoor zetten we meetinstrumenten in, zoals meetbouten en/of trillingsmeters. Deze bevestigen we aan de gevels van een aantal woningen aan de Gebroeders van Limburgstraat en Goltziusstraat. Als het nodig is, passen we de werkmethode aan of nemen we extra maatregelen.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.