EN
> Home > Nieuws > Najaar 2018: laatste grote klussen Noorderbrugtracé

Najaar 2018: laatste grote klussen Noorderbrugtracé

Vijf grote klussen stonden in de planning voor 2018. De eerste twee zijn intussen afgerond: de sloop van de oude aanlanding en de bouw en openstelling van de nieuwe op- en afritten van knoop Boschpoort. De realisatie van de onderdoorgang bij de Cabergerweg is klus nummer 3 en inmiddels volop in uitvoering. Klussen nummer 4 en 5 starten in het najaar, zodra de Cabergerweg weer open is voor alle verkeer. We kijken alvast vooruit, want komende herfst moeten weggebruikers opnieuw rekening houden met afsluitingen en omleidingen.

Klus nummer 4: ombouw kruising Boschstraat/Frontensingel

Sinds het begin van de uitvoering van het nieuwe Noorderbrugtracé is bouwer Strukton voortdurend aan het werk rondom kruising Boschstraat/Frontensingel. De oude aanlanding van de Noorderbrug is gesloopt, net als het voormalige milieustation aan de Frontensingel. De Bosscherweg en Frontensingel zijn intussen grotendeels opnieuw ingericht. Komend najaar is het de beurt aan kruising Boschstraat/Frontensingel: zodra de Cabergerweg weer open is voor verkeer gaat de kruising bijna volledig op slot.

Wat gaat er gebeuren?

Werken in fasen – van fase 1 naar fase 3:

De ombouw van kruising Boschstraat/Frontensingel vindt plaats in drie fasen. Tijdens de eerste fase werkt bouwer Strukton vooral aan de noordzijde van de kruising, tussen oude krul en de spoorovergang Bosscherweg. Het zuidelijke deel van de kruising – tussen oude krul en Boschstraat – wordt tijdens fase twee onder handen genomen. Beide fasen nemen enkele weken tijd in beslag. Fase drie is van langere duur.

Fase 3: voorwerk voor Tram Maastricht-Hasselt

Tijdens fase drie is het grootste deel van kruising Boschstraat/Frontensingel opnieuw ingericht en open voor verkeer. Bouwer Strukton pakt dan alvast een klus voor het project Tram Maastricht-Hasselt op en verlegt een riool in de kruising Boschstraat/Fransensingel. Dat is een forse klus, want het riool bevindt zich op vijf meter diepte. Afhankelijk van de startdatum van de werkzaamheden rondt Strukton de werkzaamheden omstreeks december af.

Baron Dibbetspark

Bij de voormalige krul van de Noorderbrug maken we in het najaar een begin met de inrichting van het toekomstige Baron Dibbetspark

Klus nummer 5: ombouw rotonde Brusselseweg naar kruising

Sinds augustus 2017 gaat verkeer in Maastricht-West via de nieuwe rijbanen van de Fort Willemweg door naar rotonde Brusselseweg en verder. De nieuwe infrastructuur is echter nog niet af. In het najaar bouwen we de rotonde om tot een kruispunt waar oost-west verkeer (en andersom) voorrang heeft. Noord-zuid verkeer kan na ombouw niet langer rechtdoor rijden. Alleen stadsbussen mogen nog linksafslaan. De verkeerslichten staan dan ook meestal op groen, behalve als er stadsbussen aankomen.

Uitvoering in grote lijnen

De ombouw van rotonde Brusselseweg wordt tot in detail uitgewerkt door bouwer Strukton en afgestemd met wegbeheerder Maastricht. De grote lijnen zijn wel al bekend: voor de ombouw sluiten we rotonde Brusselseweg tijdens de eerste fase van de werkzaamheden volledig af voor alle verkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via de Carl Smulderssingel en Peter Huyssenslaan, voetgangers en (brom)fietsers via de kortst mogelijke route . Tijdens fase twee kan verkeer weer doorgaan via kruising Brusselseweg, maar de werkzaamheden zitten er dan nog niet op. Weggebruikers moeten ook dan nog enkele weken rekening houden met hinder en/of oponthoud.

Rotonde Brusselseweg

Afwerking tot in 2019

Na afronding van de wegwerkzaamheden zitten de grootste hinderklussen voor het nieuwe Noorderbrugtracé erop. De fijnafwerking gaat echter nog door tot in 2019. Bijvoorbeeld met de inrichting van de Lage Fronten en de aanleg van de fietsverbindingen tussen Noorderbrug en Boschstraat/Bosscherweg. We houden u op de hoogte!

Foto boven: bouwfotografe

Foto rotonde Brusselseweg: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.