EN
> Home > Nieuws > Liggertransporten voor op- en afrit

Liggertransporten voor op- en afrit

Rondom de Bosscherweg is de bouw van de hoofdrijbaan voor de nieuwe aanlanding zo goed als afgerond. Maar we zijn er nog niet: vanaf volgende week gaan we aan de slag met de bouw van het nieuwe fietspad én de nieuwe op- en afrit richting Boschpoort en/of stadscentrum. Oftewel de toekomstige ‘knoop Boschpoort’.

Buiten spitstijden

Om verkeer zo min mogelijk te hinderen vinden transporten steeds buiten spitstijden plaats. Per uur rijden drie zogenaamde ‘uitschuiftrailers’ op en neer tussen de Praamkade en het werkterrein bij de Bosscherweg. De transporten van de liggers voor het nieuwe fietspad en op- en afrit vinden overdag plaats, telkens buiten spitsuren.

Rijroute liggertransporten

Vanaf de Praamkade rijden de trailers via de Ankerkade, Galjoenweg en Willem Alexanderweg naar de Noorderbrug. Via de afrit van de Noorderbrug richting Centrum Noord/Boschpoort gaan de trailers verder naar het werkterrein. Daar worden de liggers met een telekraan op hun definitieve plek gehesen. De trailers rijden vervolgens via de Noorderbrug terug naar de Beatrixhaven om een volgende vracht op te halen.

Tijdens de transporten moet verkeer rekening houden met kortdurend oponthoud. Ter hoogte van de afrit naar de Bosscherweg leiden we verkeer richting Centrum Noord en/of Boschpoort om op tijdstippen dat een transport via de krul naar het werkterrein rijdt. Zo zorgen we ervoor dat de lange liggers geen gevaar opleveren voor andere weggebruikers.

Planning

Liggertransporten vinden niet dagelijks plaats, maar zijn afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 juli komen de liggers aan voor de brugdekken tussen Bosscherweg en kazemat op het Sappiterrein. Daar staan telkens twee telekranen klaar om de liggers in te hijsen.

Afstemming met gemeente Maastricht

Wegbeheerder gemeente Maastricht houdt voortdurend de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat verkeershinder tot een minimum beperkt blijft. Als dat nodig is worden transporttijden aangepast om oponthoud voor weggebruikers verder terug te dringen.

Slim(mer) op weg

Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

Liggertransporten in Via Maastricht

Bekijk hieronder de aflevering van Via Maastricht van 19 februari 2017 waarin hoofdwerkvoorbereider Joris Beerepoot meer vertelt over de liggertransporten.

Foto boven: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.