EN
> Home > Nieuws > Leefgebied muurhagedis en hazelworm op Belvédèreberg in gebruik genomen

Leefgebied muurhagedis en hazelworm op Belvédèreberg in gebruik genomen

Woensdag 10 juni 2015 heeft wethouder Gerdo van Grootheest het nieuwe leefgebied voor de muurhagedis en hazelworm op de Belvédèreberg in Maastricht in gebruik genomen. Op de berg zijn verschillende maatregelen getroffen om deze unieke dieren naar deze nieuwe plek te kunnen verplaatsen. Samen met medewerkers van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie(CNME) is door de wethouder de eerste hazelworm uitgezet in het gebied. Het leefgebied op de Belvédèreberg is onderdeel van een groter pakket aan natuur compenserende maatregelen die worden getroffen in verband met de aanleg van het nieuwe Noorderbrugtracé. In totaal worden rond de 650 hazelwormen en 120 muurhagedissen uitgezet in dit nieuwe gebied.

Wethouder Gerdo van Grootheest: ‘Dit project laat zien dat het inpassen van infrastructuur in een gebied wel degelijk hand in hand kan gaan met de natuurbelangen. Door het aanleggen van een nieuw groot groen raamwerk met veel verbindingen wordt het leefgebied van deze unieke bewoners van Belvédère zelfs verbeterd en vergroot’.

Onderdeel van een groen raamwerk
Het leefgebied op de Belvédèreberg is onderdeel van een groot raamwerk van leefgebieden en natuur compenserende maatregelen in heel het Belvédèregebied in Maastricht Noordwest. Door de aanleg van een nieuw tracé voor de Noorderbrug en de nieuwe rechtstreekse verbinding met België (Belvédèrelaan) verandert er de komende jaren veel in dit deel van Maastricht. Op de plekken waar nieuwe infrastructuur komt, worden muurhagedissen en hazelwormen weggevangen. De gevangen dieren worden daarna verplaatst naar de nieuw aangelegde leefgebieden.

Natuurcompensatie door heel Belvédère
Door het hele Belvédèregebied zijn en worden meerdere nieuwe leefgebieden gecreëerd en tal van voorzieningen gemaakt voor de in het gebied aanwezige dieren. Zo zijn puinruggen aangelegd voor de muurhagedis, takkenrillen voor de hazelworm, poelen voor de rugstreeppad en onderdoorgangen en tunnels voor hagedissen, hazelwormen en dassen. Voor de vleermuizen wordt zelfs een speciaal vleermuishuis in de Lage Fronten gemaakt.

Verbinding Hoge en Lage Fronten
De Hoge en Lage Fronten worden door het verleggen van het Noorderbrugtracé opnieuw met elkaar verbonden. Ook deze verbinding maakt onderdeel uit van het groene raamwerk. De gracht die straks de oude vestingdelen met elkaar verbindt, kan dan zowel door dieren als door mensen worden gebruikt.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.