EN
> Home > Nieuws > Afsluiting Bosscherweg voor autoverkeer tijdens sloop – vragen en antwoorden

Afsluiting Bosscherweg voor autoverkeer tijdens sloop – vragen en antwoorden

Waarom moet de Bosscherweg zo lang worden afgesloten voor autoverkeer tijdens de sloop van de oude aanlanding? Kan dat niet sneller?

Voor de sloop van de oude aanlanding boven weg en water moeten we heel zorgvuldig te werk gaan. Met name uit veiligheidsoverwegingen. We willen immers dat omwonenden, weggebruikers en slopers dagelijks gezond en wel thuis komen. In de constructie van de oude brugdekken is stalen wapening onder voorspanning aangebracht. Dat betekent dat het brugdek verzwakt zodra de sloopkranen aan de stalen wapening beginnen te knabbelen waardoor brokken beton naar beneden kunnen vallen. Verder wemelt de ondergrond onder en rondom de oude aanlanding van kabels en leidingen die ervoor zorgen dat de woonwijken rondom de Noorderbrug over (onder andere) stroom, water en gas beschikken. Extra aandachtspunt is daarbij het pompstation van het Water Bedrijf Limburg – voor het persriool van Boschpoort – in de oude krul.

Oude krul
Midden in de oude krul staat het pompstation van Water Bedrijf Limburg (WBL).

Hoe veilig is de omleidingsroute voor langzaam verkeer tijdens de sloop rondom de Bosscherweg?

De omleidingsroute voor langzaam verkeer is zo kort mogelijk gehouden, zonder dat daarbij de veiligheid in het gedrang komt. Toch kan de omleidingsroute alleen open blijven met medewerking van alle voetgangers en (brom)fietsers. Wij vragen daarom aan iedereen om in één keer door te lopen, fietsen of snorren. Wilt u toch naar het sloopwerk kijken? Bewaar dan een veilige afstand en breng uzelf en anderen niet in gevaar!

Kunnen bewoners van Boschpoort gebruik maken van de route via de Fort Willemweg (via het bruggetje)?

Ja, inwoners van Boschpoort kunnen met personenauto’s/bestelbusjes tijdens de afsluiting van de Bosscherweg ook via de Fort Willemweg (via ophaalbrug/sluis) de wijk bereiken en verlaten. Vrachtverkeer kan niet doorgaan via de ophaalbrug/sluis en wordt omgeleid via België. Bekijk de flyer met omleidingsroutes hier.

Wordt in Smeermaas duidelijk aangegeven dat de Bosscherweg is afgesloten voor autoverkeer?

Ja, zowel langs de Maastrichterweg als langs de Brugstraat worden de afsluitingen en omleidingen met verkeersborden duidelijk aangegeven.

Via welke route wordt verkeer van en naar Smeermaas omgeleid?

Verkeer van en naar België leiden we via de Brusselseweg om richting Belvédèrelaan (en omgekeerd).

Blijft de Gebroeders van Limburgstraat open tijdens de afsluiting?

Ja, de Gebroeders van Limburgstraat is en blijft open tijdens de werkzaamheden.

Blijft de Fort Willemweg richting bruggetje open tijdens de afsluiting van de Bosscherweg?

Ja. Om ervoor te zorgen dat het bruggetje van en naar bedrijventerrein voortdurend bereikbaar blijft, passen we de planning van de werkzaamheden op de Bosscherweg tussen spoor en sluis aan. De laatste fase van de herinrichting van de Bosscherweg – het aansluiten van de verbrede rijbanen op de Fort Willemweg en Voedingskanaalweg – stellen we uit tot begin  2018. Zodra de nieuwe planning bekend is, berichten wij hierover via onze website, nieuwsbrief en Facebook.

_G9A3825
Tijdens de afslutiing van de Bosscherweg voor autoverkeer blijft het bruggetje van en naar bedrijventerrein Bosscherveld steeds bereikbaar.

Past Arriva de busroute aan tijdens de afsluiting van de Bosscherweg?

Ja, zowel Arriva als De Lijn houden in hun dienstregeling rekening met de afsluiting van de Bosscherweg. De bushaltes Bosscherweg/Van Eijkstraat vervallen, reizigers kunnen gebruikmaken van de haltes Drijversstraat, Mosae Forum en Boschstraat/Markt. Kijk voor meer info op www.arriva.nl/limburg en/of www.delijn.be.

Komt er een uitkijkpunt voor belangstellenden?

Nee, tijdens de sloop van de oude aanlanding ontbreekt het aan ruimte om een uitkijkpunt in te richten. Wilt u toch een kijkje nemen? Blijf dan altijd op veilige afstand en breng uzelf en anderen niet in gevaar!

Servicelijn Belvédère

Heeft u nog vragen of wilt u een melding doorgeven? Neem dan contact op met de Servicelijn Belvédère. De Servicelijn is telefonisch bereikbaar via 043 – 350 71 60. U kunt uw vraag of melding ook per e-mail doorsturen naar servicelijnbelvedere@maastricht.nl.

Fotografie: Fred Berghmans en Frans Senden

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.