EN
> Home > Nieuws > Langdurige afsluiting fietspad Noorderbrug

Langdurige afsluiting fietspad Noorderbrug

Omleiding via Wilhelminabrug

Het verbeteren van de oost-westverbindingen voor (brom)fietsers is een belangrijk onderdeel van het nieuwe Noorderbrugtracé. Na realisatie verbetert immers niet alleen de doorstroming voor autoverkeer, ook (brom)fietsers steken dan sneller en directer de Maas over. Maar voordat het zover is, moeten we een nieuw fiets- en voetpad voor de Noorderbrug realiseren. Sinds zaterdagavond 18 maart 2017 is het oude fietspad afgesloten. Pas in de zomer van 2018 kunnen (brom)fietsers en voetgangers weer via de Noorderbrug oversteken. Tot die tijd geldt er een omleiding via de Wilhelminabrug.

Ruimte voor (veilig) werken

Tijdens de realisatie van de nieuwe Noorderbrugaanlanding moeten we voortdurend de grenzen van beschikbare ruimte opzoeken, terwijl autoverkeer op de Noorderbrug via 2×2 rijstroken door kan gaan. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de veiligheid van weggebruikers niet in het gedrang komt. Dat geldt vooral voor de meest kwetsbare groep: fietsers en voetgangers. De veiligheid van deze groep kunnen we alleen garanderen door het afsluiten van het voet- en fietspad en inrichten van een omleidingsroute.

Ruimte voor slopen en opbouwen

In de bouwvak van 2017 hebben we een nieuw brugdeel ingeschoven en zo het bestaande brugdek aangesloten op de nieuwe aanlanding. Sinds maandag 21 augustus rijdt autoverkeer via de nieuwe aanlanding rechtstreeks door naar de Belvédèrelaan en/of Maastricht-West. Binnen het werkterrein aan de Bosscherweg is sindsdien de realisatie van de nieuwe op- en afritten van knoop Boschpoort in volle gang. Tegelijkertijd bouwen we ook de pijlers en dekken voor het nieuwe fietspad op. Zodra de sloop van de oude brugdekken van de Noorderbrug is afgerond, gaan we verder met de opbouw van de nieuwe op- en afritten voor fietsverkeer.

Een brugje om

Fietsers moeten tot in de zomer 2018 een omleiding volgen via de Wilhelminabrug. Voor een retourtje over de Maas betekent dit zo’n 2,5 kilometer extra trappen. Korter wordt het dus niet, maar we willen er wel graag het beste van maken. Met de campagne ‘Een brugje om’ zetten project Noorderbrugtracé, gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar zich samen in om het omfietsen een stukje aangenamer te maken. Bijvoorbeeld door van tijd tot tijd voetgangers en (brom)fietsers te trakteren op een gratis ‘stökske vlaoj‘!

Volg de groene route

Om te voorkomen dat fietsers moeten zoeken naar de juiste weg en onnodig tijd verliezen, geven we de omleiding aan met herkenbare borden in een groene kleur. Teksten in 3 talen (Nederlands, Mestreechs én Engels) moedigen u als fietser onderweg aan. Na een werkweek omfietsen kunt u zich  bijvoorbeeld niet 1, maar 2 stukjes vlaai permitteren.

Bredere aanpak

De bebording is onderdeel van een bredere aanpak om het omfietsen aangenamer te maken. Zo hebben we op sommige plekken kleine verbeteringen uitgevoerd aan het wegdek en de omleidingsroute aangekleed. In de voorbije maanden hebben we verschillende keren ‘gevlaaierd’ om het omfietsen leuker te maken en fietsers te bedanken. In de aankomende periode zullen we (brom)fietsers en voetgangers nog enkele keren op ludieke wijze verrassen.

Vlaaieren

Vlaaieren bij de oude krul van de Noorderbrug

Eerst het bitter, dan het zoet

Uiteindelijk levert het nieuwe Noorderbrugtracé veel voordelen op voor (brom)fietsers. Zo verbetert de doorgaande oost-west fietsverbinding aan de noordzijde van de stad aanzienlijk door het nieuwe tracé. (Brom)fietsers steken straks sneller en directer de Maas over, hoeven geen moeilijke ‘krul’ op te fietsen en rijden straks langs het nieuwe Frontenpark. Bovendien biedt het nieuwe tracé snelle fietsverbindingen vanuit Maastricht-West naar het Frontenpark en het Centrum. Ook komt er een nieuwe snelle fietsverbinding naar Smeermaas en Lanaken in België (Belvédèrelaan).

Klik hier voor vragen en antwoorden over de langdurige afsluiting van het fietspad van de Noorderbrug

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Via onze website, nieuwsbrief Noorderbrug Maastricht Actueel en Facebook houden we u op de hoogte!

Update: 23 oktober 2017

Fotografie: Fred Berghmans

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.