EN
> Home > Nieuws > Kanonskogel in het Noorderbrugtracé

Kanonskogel in het Noorderbrugtracé

Drie dagen lang hebben we proefsleuven gegraven tussen Brusselseweg en Postbaan: één proefsleuf waarin de archeologen de grondlagen afspeurden naar resten van een Romeinse weg. In de andere vier proefsleuven gingen ze op zoek naar resten van een versterkte burcht, een zogenaamd ‘Erdwerk’. Het graafwerk zit er intussen alweer op. En de resultaten? Een grindpakket dat kan duiden op een oude weg én een heuse kanonskogel!

Pas op de plaats
Ondanks de vondsten gaat het onderzoek niet verder. “Het grindpakket dat we vonden bewijst niet dat hier écht een Romeinse weg was”, vertelt Ineke de Jongh, die als archeologisch adviseur voortdurend bij het graafwerk aanwezig was. “Rondom Romeinse wegen verwacht je resten aan te treffen van bijvoorbeeld aardewerk of dakpannen, maar die zijn we nergens tegengekomen, net zomin als resten van de burcht.” Een datering van een Middeleeuwse weg is echter wél zo goed als zeker. Voor Dietske Bedeaux, coördinator archeologie bij Arcadis, zit het onderzoek rondom de Brusselseweg er op: “archeologische resten verstoren wij niet door de aanleg van het Noorderbrugtracé. Met rust laten is de beste vorm van behoud.”

Een YES!-moment
De archeologen hebben toch een heus YES!-moment gehad: dat was bij de vondst van een massieve, tien kilo zware kanonskogel. “Een typische kanonskogel die vroeger werd gebruikt om bijvoorbeeld bressen in stadsmuren te slaan”, aldus Ineke. “Maar we vonden deze in grond die al verstoord was. Met andere woorden: waarschijnlijk is de kanonskogel gewoon met een vracht grond meegekomen en uit een heel andere streek afkomstig”. De kanonskogel is allereerst onderzocht op achtergebleven buskruit, maar dat is niet aangetroffen. De gemeente Maastricht heeft zich nu over de kogel ontfermd en laat deze deskundig schoonmaken. Daarna gaat de kogel naar het depot. Of misschien wel naar het Infocentrum Belvédère…

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.