EN
Oude kademuur Zuid-Willemsvaart
> Home > Nieuws > Kademuur in kaart

Kademuur in kaart

Sinds maandag 21 maart wordt er zorgvuldig gegraven langs de Bosscherweg, ter hoogte van de nieuwe Frontenkeet. Op deze locatie bevindt zich een oude kademuur van de Zuid-Willemsvaart, precies in het tracé van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug. Vóórdat de uitvoering van het nieuwe Noorderbrugtracé van start gaat, onderzoeken we niet alleen de stabiliteit en stevigheid van de kademuur, maar bekijken we óók de bouwhistorie van de muur.

Graven met zorg
Archeologisch adviseur Ineke de Jongh is er bij om ervoor te zorgen dat het graafwerk zorgvuldig wordt uitgevoerd. “We willen er natuurlijk zeker van zijn dat er niets beschadigd wordt tijdens het graafwerk”, vertelt Ineke. “We bekijken of de muur sterk genoeg is om zonder extra maatregelen het gewicht van een pijler te dragen”, legt Ineke uit. Tot nog toe is de kademuur over een lengte van zo’n 15 meter tot op enkele meters diepte vrij gegraven. “ Je ziet nu heel mooi de opbouw en het metselwerk aan de achterkant van de kademuur en steunpijlers (contraforten). Aan de hand van het vrij gegraven deel kunnen we een goede inschatting maken van de mogelijke bouwhistorische waarde en het verloop van het resterende deel van de kademuur. Wie weet komt dat in de toekomst nog wel eens bij andere werkzaamheden of onderzoek van pas”, aldus Ineke. Morgen en overmorgen vindt het bouwhistorisch en bouwtechnisch onderzoek plaats. Volgende week wordt alles weer dichtgemaakt en verdwijnt de kademuur weer ondergronds.

Industrieel verleden
Rondom de Bosscherweg is er voortdurend (industriële) bedrijvigheid geweest. Dat heeft ook ondergronds zijn sporen nagelaten. De grond waarin de kademuur rust is dan ook vervuild en voeren we af naar een speciaal depot. Toegang tot het werkterrein is strikt beperkt tot medewerkers die beschermende (wegwerp)kleding dragen, medisch gekeurd zijn én beschikken over een veiligheidscertificaat.

Fotografie: Fred Berghmans

Wilt u meer foto’s zien? Bekijk dan ons foto album op Belvédère Maastricht

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.