EN
> Home > Nieuws > Update kabelwerk rondom Cabergerweg en kruising Statensingel

Update kabelwerk rondom Cabergerweg en kruising Statensingel

In de loop van 2018 krijgen de Cabergerweg, kruispunt Statensingel en Frontensingel een heel nieuwe inrichting. Zo zorgen we ervoor dat de rijbanen goed aansluiten op de nieuwe wegen van het Noorderbrugtracé. Voordat het wegenwerk van start kan gaan, verleggen we tal van kabels en leidingen.

Kabelwerk Cabergerweg/Statensingel: hardnekkige ondergrond

Sinds afgelopen zomer heeft firma BAM kabels en leidingen verlegd aan weerszijden van de Cabergerweg. Het merendeel van de kabels en leidingen ligt inmiddels op een nieuwe locatie, uit de buurt van toekomstige rijbanen en fietspaden. Maar de ondergrond werkt niet mee: oude (wees)kabels, leidingen en betonresten zitten het kabelwerk regelmatig in de weg. We zijn er dan ook nog niet: de komende tijd gaat firma BAM opnieuw aan de slag tussen kruising Statensingel en Lage Frontweg/Kastanjelaan. Tegelijkertijd vernieuwt BAM – in opdracht van een Enexis – een gasleiding in de Capucijnenstraat. Planningen zijn steeds afhankelijke van weer en de kwaliteit van de ondergrondse infrastructuur.

Update 5 april 2018

Door winterweer is het kabel- en leidingwerk rondom de Cabergerweg en kruising Statensingel vertraagd. De planningen (zie hieronder) zijn aangepast, maar blijven onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Van woensdag 4 tot en met donderdag 26 april

Naar verwachting start firma BAM vanaf woensdag 4 april opnieuw met kabel- en leidingwerk in en rond het westelijke fietspad van de Cabergerweg, tussen firma Pans en Statensingel. Tot en met donderdag 26 april sluiten we het fietspad af tussen nieuwe rijbanen van de Fort Willemweg en Statensingel. Voetgangers en (brom)fietsers richting Maastricht-West kunnen doorgaan via het voet- en fietspad langs het tankstation en Radiumterrein. Voetgangers en (brom)fietsers naar het stadscentrum leiden we via de Lage Frontweg om richting Statensingel (zie afbeelding hieronder).

fietspad Cabergerweg westzijde - APRIL-2018

Vanaf vrijdag 6 april tot eind april

Vanaf vrijdag 6 april verlegt firma BAM een gasleiding in en rond de Lage Frontweg. De rijbaan blijft bereikbaar voor alle verkeer, maar parkeren kan niet meer. Het bestaande parkeerverbod wordt daarom vanaf donderdag 5 april gehandhaafd. Het parkeren komt niet meer terug in de Lage Frontweg. Automobilisten kunnen terecht bij P-Cabergerweg, P-Sphinx of bij de nieuwe parkeerplaats bij speeltuin Fort Willem. Bij alle parkeerterrein geldt betaald parkeren.

Van maandag 9 april tot in de zomer van 2018

Maandag 9 april start kabel- en leidingwerk in de ventweg bij kruising Statensingel, tussen Maagdendries en Capucijnenstraat. Na afronding van het kabel- en leidingwerk richten de wegenbouwers van Strukton het zuidelijke deel van de kruising opnieuw in.

Afsluiting-ventweg-Frontensingel---vanaf-9-april

Van vrijdag 19 april tot en met maandag 14 mei

Het kabel- en leidingwerk van firma BAM steekt vanaf vrijdag 19 april weer de Cabergerweg over: tot en met maandag 14 mei is het fietspad tussen Statensingel en Lage Frontweg afgesloten.

Fietspad-Cabergerweg-APRIL-MEI-2018---V2

Veiligheid voorop: volg de (gele) borden

Zowel de Cabergerweg als kruising Statensingel zijn belangrijk loop- en fietsroutes voor langzaam verkeer van en naar Maastricht-West. De grote drukte in combinatie met werkzaamheden en krappe (werk)ruimte levert dan ook de nodige overlast op voor voetgangers, (brom)fietsers én bouwers. Waar mogelijk proberen we hinder te vermijden, maar dat is niet altijd mogelijk. Let daarom altijd goed op als u op pad gaat en volg – voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van mede-weggebruikers – de aangegeven omleidingsroutes.

Vooruitblik

Het kabel- en leidingwerk rondom de Cabergerweg, Statensingel en Frontensingel gaat in de eerste helft van 2018 volop verder. Het wegenwerk sluit daarop aan en gaat door tot in het najaar van 2018. Weggebruikers moeten tijdens de werkzaamheden voor het nieuwe Noorderbrugtracé steeds rekening blijven houden met hinder door afsluitingen en omleidingen. Vertrouwde rij- en fietsroutes veranderen dan voortdurend. Blijf alert en let goed op de (gele) borden.

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Foto boven: Fred Berghmans. Luchtfoto’s: Aron Nijs

Update: 13 maart 2018

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.