EN
> Home > Nieuws > Kabelwerk rondom de Fort Willemweg

Kabelwerk rondom de Fort Willemweg

Update 1 juni 2017

Ruim een jaar geleden begon firma BAM met het kabel- en leidingwerk in Maastricht-West. Een forse klus die nog altijd niet is afgerond. De laatste resten bevinden zich onder de Fort Willemweg, tussen Kastanjelaan en Mineursweg. De komende weken gaat firma BAM daarom opnieuw aan de slag. Automobilisten moeten rekening houden met omleidingen en/of oponthoud, Voetgangers en (brom)fietsers worden langs het werkvak geleid.

Verkeershinder Fort Willemweg

Tussen Cabergerweg en Sluis 19 (Boschpoort):

Het kabel en leiding werk start maandag 22 mei en gaat door tot en met vrijdag 2 juni. Werkzaamheden worden uitgevoerd in fasen om verkeershinder tot een minimum te beperken. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen steeds doorgaan, automobilisten moeten rekening houden met verkeersmaatregelen:

  • Maandag 29 mei tot en met vrijdag 2 juni, telkens van 18.30 tot 07.30 uur:
    Fort Willemweg tussen Cabergerweg en Belvédèrelaan afgesloten voor autoverkeer richting Boschpoort. Automobilisten worden omgeleid via de Cabergerweg.
  • In juni én juli moet verkeer rondom de Fort Willemweg (tussen Belvédèrelaan en Sappeursweg) verschillende keren rekening houden met hinder door afsluitingen en omleidingen. Waar mogelijk werkt firma BAM in de avond en nacht door om verkeershinder te beperken.

Tussen Cabergerweg en Kastanjelaan:

Van maandag 29 mei tot en met donderdag 1 juni is firma BAM ook aan de slag aan de westzijde. Voetgangers en (brom)fietsers moeten op de hoek Cabergerweg/Fort Willemweg een kort stukje te voet verder gaan via het fietspad en/of trottoir. Autoverkeer van en naar de Kastanjelaan wordt langs het werkvak geleid.

Let op:
Bij werkzaamheden in de ondergrond bestaat er kans op vertragingen. Bijvoorbeeld omdat er onbekende (wees)kabels worden aangetroffen die firma BAM niet mag opruimen zonder toestemming van de netbeheerder. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen.

Foto: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.