EN
> Home > Nieuws > Kabel- en leidingwerk in de Capucijnenstraat

Kabel- en leidingwerk in de Capucijnenstraat

Tussen Lindenkruis en Statensingel: van begin januari tot eind maart

De realisatie van het project Noorderbrugtracé is alweer zo’n twee jaar lang in volle gang. Inmiddels is de nieuwe aanlanding in gebruik en wordt het oude brugdek gesloopt. De werkzaamheden zitten er echter nog lang niet op. In 2018 richten we ook de Cabergerweg, Statensingel en Frontensingel opnieuw in. Zo zorgen we ervoor dat de rijbanen goed aansluiten op de nieuwe wegen van het Noorderbrugtracé.

Voorbereidingen: kabel- en leidingwerk in en rondom de Capucijnenstraat

Voordat het wegenwerk van start gaat, verlegt firma BAM waar nodig kabels en leidingen. Afgelopen september is het kabel- en leidingwerk begonnen rondom de Cabergerweg en inmiddels is firma BAM aangekomen ter hoogte van de Statensingel. De komende maanden verlegt BAM voortdurend kabels en leidingen onder en rondom de kruising Cabergerweg / Frontensingel / Statensingel. Sinds begin januari is BAM ook in de Capucijnenstraat aan de slag.

Waarom?

In de Capucijnenstraat – tussen Lindenkruis en Statensingel – verlegt BAM van begin januari tot medio maart kabels en leidingen voor het nieuwe Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vernieuwt BAM – in opdracht van netbeheerder Enexis – verouderde gasleidingen aan weerszijden van de straat. Het vernieuwen van de gasleidingen valt niet onder het project Noorderbrugtracé, maar is gelijktijdig ingepland om extra hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De wegenbouwers van Strukton sluiten vanaf medio februari aan en richten tot eind maart trottoirs en parkeervakken opnieuw in.

vernieuwen-gasleiding-capucijnenstraat---foto-fred-berghmans_39879010201_o

Wat gaat er gebeuren?

BAM graaft een sleuf van voordeur tot voordeur tot op zo’n anderhalve meter diepte. De breedte van de sleuf betekent dat zowel het wegdek als de trottoirs aan weerszijden volledig worden opgebroken. Naar verwachting is de gasleiding begin maart vervangen en gaat het grootste deel van de sleuf weer dicht. Uitgezonderd de sleuf aan de oostzijde: hier blijft het trottoir nog enkele weken langer open voor de aanleg van nieuwe kabels.

Herinrichting trottoirs en parkeervakken: tot eind maart

Vanaf medio februari richten de wegenbouwers van Strukton de trottoirs aan weerszijden van de Capucijnenstraat opnieuw in. Dat geldt ook voor de parkeervakken aan de oostkant van de straat: die richten we in voor kortdurend parkeren. Oftewel: alleen laden en lossen voor bewoners van de Capucijnenstraat en kruising Statensingel. Zodra trottoirs en parkeervakken gereed zijn volgt nieuw asfalt. Maar let op: de definitieve (dek)laag asfalt brengen we pas later aan: na  herinrichting van kruising Statensingel én kruising Capucijnenstraat-Lindenkruis-Herbenusstraat. Naar verwachting gaat de Capucijnenstraat eind maart weer open voor voetgangers en (brom)fietsers.

Let op:
Bij werkzaamheden in de ondergrond bestaat er kans op vertragingen. Bijvoorbeeld omdat er onbekende (wees)kabels worden aangetroffen die firma BAM niet mag opruimen zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen.

Werktijden

Firma BAM werkt van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop tot in de vroege avonduren en/of doorwerken op zaterdagen niet uitgesloten.

Hinder voor verkeer

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de Capucijnenstraat tussen Lindenkruis en Statensingel afgesloten. Voetgangers en (brom)fietsers van en naar de Capucijnenstraat worden omgeleid via het Lindenkruis en de Maagdendries (zie kaartje hieronder).

Afsluiting Capucijnenstraat

Vooruitblik

De herinrichting van de rijbanen van de Statensingel, Cabergerweg en Frontensingel gaat door tot in het najaar 2018. Tijdens de werkzaamheden moet u voortdurend rekening houden met hinder door werkzaamheden, afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Lees hier meer over de grote klussen in 2018.

Slim(mer) op weg

Er is al veel werk verzet voor het project Noorderbrugtracé, maar we zijn er nog niet. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Houd rekening met wijzigingen.

Update: 31 januari 2018

Fotografie: Fred Berghmans

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.