EN
> Home > Nieuws > Update: ingebruikname nieuwe op- en afritten Noorderbrug

Update: ingebruikname nieuwe op- en afritten Noorderbrug

Knoop Boschpoort open voor autoverkeer vanaf 26 april

Sinds augustus 2017 zijn de hoofdrijbanen van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug in gebruik. Maar de totale infrastructuur van het nieuwe Noorderbrugtracé is nog niet klaar. Zo wordt autoverkeer tussen de A2 en het stadscentrum/Boschpoort nog omgeleid via de Cabergerweg en verder. Vanaf donderdag 26 april is dat niet meer nodig: dan nemen we de nieuwe op- en afritten van knoop Boschpoort in de loop van de dag in gebruik.

UPDATE: OP- EN AFRITTEN OPEN VOOR VERKEER
Knoop Boschpoort: nieuwe op- en afritten Noorderbrug

Donderdag 26 april kan autoverkeer in de loop van de dag vanaf de A2/A79 via de Noorderbrug en nieuwe op- en afritten van knoop Boschpoort weer rechtstreeks doorrijden naar het stadscentrum en Boschpoort (en andersom). Voor lokaal verkeer komen er na de ingebruikname van knoop Boschpoort enkele nieuwe rijroutes bij. Zo kan verkeer vanaf de Bosscherweg via de nieuwe oprit rechtstreeks doorgaan richting Belvédèrelaan en/of Maastricht-West. Andersom is ook mogelijk: vanaf Belvédèrelaan en/of Maastricht-West kunnen automobilisten via de nieuwe afrit van knoop Boschpoort doorgaan naar de Bosscherweg en/of het stadscentrum.

Bekijk de nieuwe routes tussen A2 en stadscentrum/Boschpoort vanaf donderdag 26 april (in de loop van de dag) hieronder op de kaart

Rijroutes tussen A2-A79 en stadscentrum-Boschpoort

Bekijk de nieuwe rijroutes voor lokaal verkeer vanaf donderdag 26 april (in de loop van de dag) hieronder op de kaart

Rijroutes tussen Maastricht-West richting stadscentrum en Boschpoort

* Aandachtspunt: de gemeente Lanaken, het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax werken tot het voorjaar van 2019 aan de herinrichting van het centrum van Smeermaas.

Noorderbrug: 2×3 rijstroken

Met de ingebruikname van de op- en afritten van knoop Boschpoort geldt op de Noorderbrug de definitieve verkeerssituatie. Dan zijn in beide rijrichtingen drie rijstroken beschikbaar. Op de Noorderbrug geldt vooralsnog een maximumsnelheid van 50 km/uur.

Opgelet: nieuwe verkeerssituatie!

De nieuwe verkeerssituatie in Maastricht-West is wennen. Wees alert en zet het navigatiesysteem uit. Let goed op de tijdelijke, gele borden en op de (dynamische) borden met parkeerroutes.

Fietspad Noorderbrug

Sinds maart 2017 is het fiets- en voetpad van de Noorderbrug afgesloten en moet langzaam verkeer ‘een brugje om’. Vanaf medio mei kunnen (brom)fietsers en voetgangers weer via de Noorderbrug de Maas oversteken. Lees hier meer over de fietsroutes op en rond de Noorderbrug.

Vooruitblik

Herinrichting Cabergerweg en kruising Statensingel

In de loop van mei start de volgende grote hinderklus: de bouw van de droge gracht onder de Cabergerweg. Tegelijkertijd richten we kruising Statensingel en een deel van de Maagdendries opnieuw in. Verkeer moet rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. We houden u op de hoogte!

Vernieuwen voegovergang Spoorviaduct

Komende zomer vernieuwen we de voegovergang tussen het Spoorviaduct en de Viaductweg. Weggebruikers in Maastricht-Oost moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met afsluitingen en omleidingen.

Najaar 2018

De realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé gaat door tot eind 2018/begin 2019. Vanaf het najaar van 2018 krijgen kruispunt Boschstraat/Bosscherweg en rotonde Brusselseweg een nieuwe inrichting. Waar mogelijk kan verkeer doorgaan, maar hinder door afsluitingen, omleidingen en/of extra reistijd is onvermijdelijk.

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op www.maastrichtbereikbaar.nl en check de Slimme Kaart. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

Let op:

Planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Houd daarom steeds rekening met wijzigingen. Via www.noorderbrug-maastricht.nl en www.maastricht-bereikbaar.nl houden we weggebruikers op de hoogte.

 

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.