EN
> Home > Nieuws > Herinrichting kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg

Herinrichting kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg

In het afgelopen jaar hebben de wegenbouwers van Strukton een nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd voor Maastricht-West. Tussen Gentelaan en Cabergerweg zijn de rijbanen verbreed, fietspaden vernieuwd en ruime middenbermen aangelegd. Ter hoogte van de Cabergerweg sluiten de nieuwe rijbanen van de Fort Willemweg aan op een nieuw kruispunt. Via het nieuwe kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg kan verkeer doorrijden naar de verlengde Belvédèrelaan en/of nieuwe aanlanding van de Noorderbrug. Toch zijn we er nog niet, want het komende jaar staat – onder andere – de herinrichting van de volledige Cabergerweg in de planning.

Update 10 oktober 2017

Wat gaan we doen?

De Cabergerweg krijgt een heel nieuwe inrichting. Allereerst om ervoor te zorgen dat de rijbanen goed aansluiten op de nieuwe wegaansluitingen. Maar ook omdat we – tussen de Lage Frontweg en Statensingel – een droge gracht realiseren. De droge gracht verbindt straks de Hoge en Lage Fronten tot één groot Frontenpark. Wandelaars kunnen dan ongehinderd onder de Cabergerweg door oversteken terwijl bovengronds alle verkeer doorgaat.

Herinrichting ‘oud’ kruispunt Cabergerweg/ Fort Willemweg

De herinrichting van de Cabergerweg pakken we in fasen aan. We beginnen met de ombouw van het ‘oude’ kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg, ter hoogte van speeltuin Fort Willem en Radium Foam. Het kruispunt blijft bestaan, maar wordt aangepast aan de nieuwe verkeerssituatie. Tegelijkertijd krijgen de rijbanen nieuw asfalt en markeringen. Tijdens de werkzaamheden is de Cabergerweg tussen Peter Huyssenslaan en nieuwe rijbanen van de Fort Willemweg twee maanden lang afgesloten voor alle verkeer*, inclusief voetgangers en (brom)fietsers. Naar verwachting gaat het nieuw ingerichte kruispunt woensdag 1 november open voor allen vekeer.

* Speeltuin Fort Willem blijft bereikbaar voor linksafslaand verkeer vanaf de Carl Smulderssingel.

Kabel- en leidingwerk

Firma BAM begint als eerste, met het verleggen van kabels en leidingen rondom de Cabergerweg. Dat is nodig omdat kabels en leidingen voor eventueel toekomstig onderhoud en/of herstelwerkzaamheden niet onder asfalt mogen liggen. Ook BAM werkt in fasen en begint allereerst met het verleggen van kabels in het fietspad richting noorden, tussen het nieuwe kruispunt en Radium Foam. Daarna gaat BAM verder met kabelwerk tussen de Peter Huyssenslaan en nieuwe rijbanen van de Fort Willemweg. Tot in de winter trekt BAM steeds verder richting zuiden, om nog voor de kerst de eerste fase van het kabel- en leidingwerk af te ronden ter hoogte van de Statensingel.

Let op:
Bij werkzaamheden in de ondergrond bestaat er kans op vertragingen. Bijvoorbeeld omdat er onbekende (wees)kabels worden aangetroffen die firma BAM niet mag opruimen zonder toestemming van de netbeheerder. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen.

Hinder voor autoverkeer

Van maandag 4 september tot woensdag 1 november is de Cabergerweg in beide rijrichtingen afgesloten tussen Peter Huyssenslaan en nieuwe rijbanen van de Fort Willemweg. Bedrijven aan Het Rondeel en het tankstation aan de Carl Smulderssingel blijven voortdurend bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Fort Willemweg, Brusselseweg en Peter Huyssenslaan (en andersom). Speeltuin Fort Willem en het bijbehorende parkeerterrein blijven bereikbaar vanaf de Carl Smulderssingel: ter hoogte van het ‘oude’ kruispunt Fort Willemweg/Cabergerweg kan verkeer rechtsafslaan.

Update 20 september

in de loop van oktober moeten automobilisten enkele keren rekening houden met nachtafsluitingen rondom de Cabergerweg en de kruising Cabergerweg/Statensingel. Tijdens nachtafsluitingen (dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 oktober, telkens van 20.00 tot 06.00 uur) verlegt firma BAM kabels en leidingen onder het wegdek van de Cabergerweg en kruising Statensingel/Cabergerweg. Autovekeer in beide rijrichtingen wordt omgeleid. Kijk voor actuele reisinformatie en omleidingsroutes op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Cabergerweg fase 1 - autoverkeer

Download het kaartje hier.

Speeltuin Fort Willem, het tankstation aan de Cabergerweg én het bedrijventerrein en milieupark Het Rondeel zijn steeds bereikbaar!

Hinder voor langzaam verkeer

Tijdens de herinrichting van kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg (van 4 september tot 1 november) leiden we (brom)fietsers om via de Fort Willemweg, Henri Jonaslaan, Zoetmanstraat en Theo van der Schuerlaan (en andersom). (Brom)fietsers van en naar de Belvédèrelaan en/of Boschpoort moeten er rekening mee houden dat de Fort Willemweg – parallel aan Radium Foam – tijdens de herinrichting van het kruispunt is afgesloten. Via de Lage Frontweg leiden we (brom0fietsers om naar het nieuwe kruispunt Cabergerweg en Fort Willemweg.Van maandag 4 september tot woensdag 1 november – herinrichting oude kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg

Update 20 september: van maandag 2 oktober tot medio november – voet- en fietspad voor frima’s Leen Bakker en René Pans

Maandag 2 oktober start firma BAM met het verleggen van kabels en leidingen in het voet- en fietspad voor firma’s Leen Bakker en René Pans. (Brom)fietsers richting stadscentrum leiden we om via de Kastanjelaan. Voetgangers kunnen doorgaan via een versmald trottoir, firma’s Leen Bakker en René Pans blijven steeds bereikbaar.

Update 20 september: maandag 30 oktober: proefsleuven bij kruispunt Statensingel/Cabergerweg

Maanddag 30 oktober graaft firma BAM proefsleuven in het fietspad tussen Statensingel en Maagdendries. Eén dag lang leiden we (brom)fietsers tussen Statensingel en Frontensingel om via de Capucijnenstraat en het Lindenkruis. De parkeervakken voor het Leger des Heils blijven bereikbaar.

Update 10 oktober: fietspad tussen Kastanjelaan en Statensingel afgesloten van 6 november t/m 1 december

Vanaf maandag 6 november trekt het kabel- en leidingwerk van firma BAM richting zuiden. Tot en met vrijdag 1 december leiden we (brom)fietsers in beide richtingen om via de Lage Frontweg en het fietspad aan de overkant van de Cabergerweg, langs het tankstation.

Cabergerweg-fase-1---langzaam-verkeer

Download het kaartje met omleidingsroutes voor langzaam verkeer hier

Speeltuin Fort Willem, het tankstation aan de Cabergerweg én bedrijventerrein en milieupark Het Rondeel zijn steeds bereikbaar!

Slim(mer) op weg

Er is al veel werk verzet voor het project Noorderbrugtracé, maar we zijn er nog niet. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto.

Let op: na herinrichting van het oude kruispunt Fort Willemweg/Cabergerweg zitten de werkzaamheden er nog niet op. Naar verwachting ronden we de volledige herinrichting van Cabergerweg in het najaar van 2018 af. Via onze website, Facebook en Twitter houden we u op de hoogte van de werkzaamheden!

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.