EN
> Home > Nieuws > Herinrichting kruising Statensingel

Herinrichting kruising Statensingel

Rondom kruising Statensingel verlegt firma BAM sinds eind 2017 kabels en leidingen. Het kabel- en leidingwerk is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor de herinrichting van kruising Statensingel en aansluitende wegen. Het wegenwerk van Strukton start meteen na afloop van het kabelwerk, naar verwachting begin juni.

Ventweg Frontensingel/Statensingel

Tussen Maagdendries en Capucijnenstraat: afgesloten vanaf maandag 9 april

Maandag 9 april start firma BAM met kabel- en leidingwerk in de ventweg tussen Capucijnenstraat en Maagdendries. De ventweg – inclusief parkeerplaatsen – is vanaf dan afgesloten. Het kabel- en leidingwerk start als eerste, daarna richten we het zuidelijke deel van kruising Statensingel opnieuw in. De rijbaan tussen de Maagdendries en Capucijnenstraat wordt in de eindsituatie een rechtdoorgaande weg met fietspad en halteplaats voor stadsbussen. Kijk voor een impressie van de nieuwe weginrichting op het kaartje op onderstaand kaartje.Kruising Statensingel - toekomst2

Laden en lossen
Voor laden en lossen kunnen bewoners en leveranciers van maandag 9 april tot begin juni terecht in de tijdelijk ingerichte Capucijnenstraat. Dat geldt ook voor de eindsituatie: dan blijft de Capucijnenstraat de aangewezen plek voor laden en lossen. Tijdens de zomermaanden kunnen bewoners en leveranciers voor laden en lossen terecht in de directe omgeving van het werkterrein bij kruising Statensingel.

Fietsen stallen
De fietsrekken ter hoogte van de hoek Statensingel/Capucijnenstraat worden in de week van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 april verwijderd. Omstreeks het najaar van 2018 worden nieuwe rekken geplaatst bij P-Cabergerweg

Bushalte
De bushalte blijft tot begin juni staan. Daarna start de herinrichting van het zuidelijke deel van kruising Statensingel. Voor een bushalte ontbreekt dan de ruimte. Reizigers kunnen tijdens de werkzaamheden opstappen bij de bushalte aan de Boschstraat. Na herinrichting van kruising Statensingel komt de bushalte weer terug.

Vooruitblik

Bereikbaarheid en wegenwerk
Begin mei 2018 nemen we de nieuwe op- en afritten van en naar de Bosscherweg en het stadscentrum in gebruik. Het fietspad van de Noorderbrug gaat medio mei open, de nieuw ingerichte Frontensingel naar verwachting begin juni. Verkeershinder zit er dan echter nog niet op: heel de zomer werken we volop door aan de ombouw van kruising Statensingel en aansluitende wegen.

Het wegenwerk rondom de Statensingel gaat begin juni volop van start. Om ervoor te zorgen dat verkeer door kan gaan, werken we in fasen. Eerst richten we het zuidelijke deel van kruising Statensingel- van Maagdendries tot en met Capucijnenstraat – opnieuw in. Daarna is het noordelijke deel aan de beurt. De realisatie van de droge gracht bij de Cabergerweg – tussen Statensingel en Lage Frontweg – loopt gelijk op met de werkzaamheden bij kruising Statensingel. We houden u op de hoogte!

Let op: planningen onder voorbehoud

Werkzaamheden zijn afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals weer en de kwaliteit van de bestaande ondergrondse infrastructuur. Planningen zijn dan ook naar huidige inzichten en kunnen wijzigen.

Foto boven: Fred Berghmans

Update 26 maart 2018

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.