EN
> Home > Nieuws > Herinrichting Bosscherweg tussen spoor en sluis

Herinrichting Bosscherweg tussen spoor en sluis

Het komende jaar staan er nog veel werkzaamheden gepland rondom de Bosscherweg. Zo bouwen we volop verder aan de nieuwe op- en afritten en slopen we de oude aanlanding van de Noorderbrug. Ook de Bosscherweg nemen we onder handen: sinds maandag 25 september richten we de rijbanen tussen spoor en sluis opnieuw in. Firma BAM sluit aan bij de werkzaamheden en legt kabels en leidingen aan voor – onder andere – straatverlichting.

Update: 12 december 2017

Wat gaan we doen?

Tussen spoorwegovergang en sluis hebben we de bestaande rijbanen verbreed en tegelijkertijd aan de westzijde een nieuw voet- en fietspad richting Boschstraat gerealiseerd. Ter hoogte van de spoorwegovergang eindigen de werkzaamheden vooralsnog. Naar verwachting richten we de rijbanen tussen spoor en oude aanlanding vanaf eind maart 2018 opnieuw in. De herinrichting van het kruispunt Bosscherweg/Boschstraat volgt in het najaar van 2018.

Afgerond: fase 1: 25 september t/m 3 november – werken aan de westzijde

Maandag 25 september zijn we begonnen met de herinrichting van de westzijde van de Bosscherweg, parallel aan het oude hondenlosloopgebied*. Autoverkeer kan tot aan de Gebroeders van Limburgstraat in beide rijrichtingen doorgaan via versmalde rijbanen, (brom)fietsers ondervinden geen hinder. In de afgelopen weken hebben de wegenbouwers van Strukton de rijbanen richting stadscentrum verbreed en een nieuw voet- en fietspad opgebouwd. Ter hoogte van de spoorwegovergang sluit het voet- en fietspad aan op een oversteek richting bestaande fietspad. In de uiteindelijke situatie kunnen voetgangers en (brom)fietsers via het nieuwe voet- en fietspad doorgaan naar de Noorderbrug, Cabergerweg, Boschstraat én Frontenpark.

*  Samen met de gemeente Maastricht bekijken we de alternatieven voor het hondenlosloopgebied. Zodra meer bekend is, nemen wij dit mee in onze berichtgeving. 

_G9A6538

Fase 2: van maandag 6 november tot medio december – werken aan de oostzijde

Sinds maandag 6 november richten we de oostzijde van de Bosscherweg opnieuw in. Autoverkeer is opgeschoven naar de overkant en kan in beide rijrichtingen tot aan de Gebroeders van Limburgstraat door blijven rijden via versmalde rijbanen. Het oude, bestaande fietspad langs de Bosscherweg is afgesloten tussen Gebroeders van Limburgstraat en Voedingskanaalweg. Langzaam verkeer leiden we tijdelijk in beide richtingen om via het nieuwe voet- en fietspad. Na afronding van fase 2 – medio december – kunnen voetgangers en (brom)fietsers naar Boschpoort weer als vanouds doorgaan via het huidige – gerenoveerde – fietspad. Het nieuwe voet- en fietspad aan de westzijde is vanaf dan uitsluitend bestemd voor langzaam verkeer richting Boschstraat en verder.

_G9A9057-1

Fase 3: eerste kwartaal 2018 – aansluiten op de Voedingskanaalweg en Fort Willemweg

In verband met de sloop van de oude aanlanding boven weg en water stellen we de fase drie uit tot begin 2018. Dan sluiten we de verbrede rijbanen van de Bosscherweg aan op de Voedingskanaalweg en Fort Willemweg. De Fort Willemweg/sluis is tijdens deze fase twee weken lang niet bereikbaar voor verkeer van en naar de Bosscherweg. We houden u op de hoogte van de vervolgplanning!

_G9A3825

Let op: wegenwerk is weersafhankelijk. Door zware regenval en/of lage temperaturen kunnen de werkzaamheden vertraging oplopen. Planningen zijn dan ook onder voorbehoud.

Vooruitblik

Naar verwachting ronden we de werkzaamheden tussen spoor en sluis in het eerste kwartaal van 2018 af. Eind maart/begin april richten we vervolgens de rijbanen tussen spoor en Frontensingel (tijdelijk) opnieuw in. Het meest zuidelijke deel van de Bosscherweg – kruispunt Boschstraat/Bosscherweg – krijgt naar verwachting in het najaar van 2018 een nieuwe inrichting. Dan brengen we ook de laatste (dek)lagen asfalt aan vanaf de sluis tot aan de Boschstraat. Zo zorgen we ervoor dat het nieuwe asfalt er strak bijligt en lang meegaat. Via onze website, nieuwsbrieven en Facebook houden we u op de hoogte van de vervolgplanning. Bekijk hieronder alvast een visualisatie van de definitieve rij- en fietsroutes rondom de Bosscherweg (fietsroutes zijn herkenbaar aan de gele lijnen).

BVD000 Webkaart Knooppunt Bosscherweg - Afrit Centrum

Slim(mer) op weg

Er is al veel werk verzet voor het project Noorderbrugtracé, maar we zijn er nog niet. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Houd rekening met wijzigingen.

Fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.