EN
> Home > Nieuws > Grote klussen in 2016

Grote klussen in 2016

2016 is een belangrijk en spannend jaar voor het Noorderbrugtracé. De voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe infrastructuur zijn in volle gang en de uitvoering start in de zomer van dit jaar. We hebben onze vijf grootste klussen op een rij gezet. De eerste klus, kabel- en leidingwerk, start eind mei. Na de zomervakantie gaan we aan de slag met de op- en ombouw van nieuwe wegen en nieuwe aanlanding. Eind 2016 begint de vijfde grote klus: de renovatie van het brugdek.

Verleggen kabels en leidingen (start eind mei/begin juni 2016)
Eind mei/begin juni gaan de voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe Noorderbrugtracé verder met het verleggen van kabels en leidingen. In buurten en wijken rond het hele tracé moeten kabels en leidingen opschuiven voor nieuwe wegen, van Brusselsepoort tot en met  Viaductweg (ter hoogte van Mosa). Hinder proberen we tot een minimum te beperken, maar dat lukt niet overal. In het hele plangebied – vanaf het kruispunt bij de brandweerkazerne tot en met Maastricht-West – moeten omwonenden én verkeer rekening houden met hinder door afsluitingen, omleidingen, opgebroken straten en/of trottoirs.

Nieuwe verkeersstructuur voor Maastricht-West (start zomer 2016)
De Fort Willemweg schuiven we ter hoogte van de Cabergerweg op in zuidelijke richting, zodat deze straks aansluit op de nieuwe aanlanding binnen bedrijventerrein Bosscherveld. In de loop van juni/augustus verleggen we allereerst kabels en leidingen tussen de Artsenijstraat en Mineursweg, daarna start het wegenwerk. Automobilisten moeten rekening houden met hinder, want de verkeerssituatie wijzigt tijdens de werkzaamheden: verkeer richting Maastricht-West en België kan doorgaan, verkeer naar de Noorderbrug wordt omgeleid. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen – met enige hinder – in beide rijrichtingen doorgaan.

Ombouw knooppunt Oost – afrit Limmel (start zomer 2016)
Om de doorstroming te bevorderen bouwen we het kruispunt ter hoogte van de brandweerkazerne om tot een knooppunt zonder kruisende bewegingen. In juni start het benodigde kabel- en leidingwerk, na de zomervakantie begint de opbouw van de nieuwe infrastructuur. De werkzaamheden starten binnen het voormalige Tregaterrein, maar we gaan ook daarbuiten aan de slag. Tijdens de uitvoering sluiten we de Willem Alexanderweg en Borgharenweg om de beurt af, zodat verkeer voortdurend via één van beide wegen door kan gaan. Als laatste richten we een deel van de Franciscus Romanusweg – parallel aan de Noorderbrug – opnieuw in. Verkeer kan doorgaan, maar moet rekening houden met hinder door afsluitingen en omleidingen.

Realisatie nieuwe aanlanding in Bosscherveld (start na de zomer)
Binnen bedrijventerrein Bosscherveld start in de zomer het grondwerk voor de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug. Tegelijkertijd verlengen we de Belvédèrelaan in zuidelijke én noordelijke richting, zodat verkeer straks via de nieuwe aanlanding makkelijk kan doorstromen van en naar België.

Renovatie Noorderbrug (start eind 2016)
De Noorderbrug krijgt niet alleen een nieuwe aanlanding, maar wordt ook volledig gerenoveerd. Eind 2016 beginnen de werkzaamheden. Dan wordt er op en ónder de brug gewerkt. Om de krappe ruimte binnen het brugdek zo optimaal mogelijk te benutten, versmallen we de rijstroken en brengen we deze terug van 3+2 naar 2+2. Tijdens de uitvoering moeten alle weggebruikers rekening houden met flinke hinder.

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.