EN
> Home > Nieuws > Geluid en het nieuwe Noorderbrugtracé

Geluid en het nieuwe Noorderbrugtracé

Door de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé verandert de geluidsbelasting in een deel van de omliggende wijken. Niet alleen door de gewijzigde ligging van de nieuwe aanlanding, maar ook door nieuwe rijroutes. Om geluidshinder als gevolg van het nieuwe tracé zoveel mogelijk op te vangen zijn aan het einde van het project daarom verschillende maatregelen gerealiseerd. Lees meer over geluid en het nieuwe Noorderbrugtracé.

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.