EN
> Home > Gebieden > Noorderbrug

Noorderbrug

BVD000 Webkaart Noorderbrug V2

Sinds september 2016 is het brugdek van de Noorderbrug gerenoveerd en een nieuwe aanlanding in Maastricht-West in gebruik genomen. De nieuwe aanlanding zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stand, inclusief een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas). Tijdens de bouwvak van 2017 heeft bouwer Strukton een 180 meter lang nieuw brugdeel ingeschoven en aangesloten op het bestaande brugdek en de nieuwe aanlanding. De hoofdrijbanen van het nieuwe Noorderbrugtracé hebben we in de vroege ochtenduren van maandag 21 augustus 2017 in gebruik genomen. De ingebruikname van de nieuwe op- en afritten van en naar de Bosscherweg en het stadscentrum volgde in april 2018.

Update: 7 november 2018

Stand van zaken

De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe aanlanding voor de Noorderbrug zijn in het voorjaar van 2016 begonnen, met het verleggen van kabels en leidingen. Tegelijkertijd hebben we tal van bodemonderzoeken uitgevoerd. Van eind 2016 tot begin 2017 heeft bouwer Strukton zestien nieuwe pijlers opgebouwd, inclusief de pijlers voor de toekomstige op- en afritten voor autoverkeer (knoop Boschpoort) en het nieuwe voet- en fietspad. Sinds maandag 21 augustus rijdt verkeer door via de nieuwe aanlanding. De nieuwe op- en afritten van de knoop Boschpoort zijn sinds op donderdag 26 april 2018 in gebruik. De hoofdfietsroute van het nieuwe Noorderbrugtracé is op woensdag 18 juli open gegaan.

Terugblik: inschuifoperatie Noorderbrug

Van maandag 7 augustus tot maandag 21 augustus 2017 was de Noorderbrug twee weken lang afgesloten voor alle verkeer. Gedurende de eerste week – van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus – hebben we een 200 meter lang brugdeel gesloopt om ruimte vrij te maken voor een heel nieuw in te schuiven brugdeel. Het inschuifdeel was 180 meter lang, 10.000 ton zwaar en werd in 2,5 dag tijd door team Infratechnieken van bouwer Strukton over een afstand van 21,5 meter ingeschoven. Het inschuifdeel vormde de verbinding tussen de bestaande brugdekken met de nieuwe aanlanding en maakte het mogelijk  om de hoofdrijbanen van de nieuwe aanlanding in de ochtend van maandag 21 augustus in gebruik te nemen. Lees hier de dagelijkse updates tijdens de inschuifoperatie.

_G9A1246--Pano kopie

Van oude naar nieuwe op- en afritten

De oude op- en afritten van de Noorderbrug zijn op maandag 7 augustus 2017 definitief op slot gegaan. De krul ter hoogte van de Boschstraat is begin 2018 gesloopt en wordt vanaf het najaar van 2018 opnieuw ingericht als het ‘Baron Dibbetspark’. Het Baron Dibbetspark vormt de straks de verbinding tussen Sphinxkwartier en Frontenpark. De oude afrit van de Noorderbrug is een blijvertje in het toekomstige Frontenpark. De afrit is een permanente herinnering aan de oude aanlanding van de Noorderbrug en wordt ingezet voor andere activiteiten.

De bouw van de nieuwe op- en afritten – de zogenaamde ‘knoop Boschpoort’ – is in april 2018 afgerond. Verkeer richting Boschpoort en/of stadscentrum is sindsdien weer als vanouds mogelijk. Verkeer op de Noorderbrug rijdt sinds juli 2018 – na afronding van de ombouw van knooppunt Oost – door via 2×3 rijstroken.

40662334245_8e9221587b_o (1)

Nieuwe rijroutes Noorderbrugtracé

Sinds donderdag 26 april 2018 kan autoverkeer vanaf de A2/A79 via de Noorderbrug en nieuwe op- en afritten van knoop Boschpoort rechtstreeks doorrijden naar het stadscentrum en Boschpoort (en andersom). Voor lokaal verkeer zijn er sinds de ingebruikname van knoop Boschpoort enkele nieuwe rijroutes bijgekomen. Zo kan verkeer vanaf de Bosscherweg via de nieuwe oprit rechtstreeks doorgaan richting Belvédèrelaan en/of Maastricht-West. Andersom is ook mogelijk: vanaf Belvédèrelaan en/of Maastricht-West kunnen automobilisten via de nieuwe afrit van knoop Boschpoort doorgaan naar de Bosscherweg en/of het stadscentrum.Bekijk hieronder de nieuwe routes tussen A2/A79 en stadscentrum/Boschpoort sinds donderdag 26 april 2018 (klik op de afbeelding voor een grotere versie).

Rijroutes tussen Maastricht-West richting stadscentrum en Boschpoort

Bekijk hieronder de rijroutes voor lokaal verkeer sinds donderdag 26 april 2018 (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Rijroutes tussen Maastricht-West richting stadscentrum en Boschpoort

Nieuw fietspad voor de Noorderbrug

Niet alleen autoverkeer heeft een nieuwe aanlanding gekregen, ook voetgangers en (brom)fietsers maken sinds 18 juli 2018 in gebruik van een nieuwe hoofdfietsroute. In de loop van 2019 nemen we de fietspaden tussen nieuwe aanlanding en Bosscherweg/Boschstraat/Frontenpark in gebruik.

Fietsroutes-Noorderbrugtracé---West

Grote klussen in 2018

We zijn nog niet klaar!

In de zomer van 2017 is de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug op spectaculaire wijze aangesloten op de bestaande brug en zijn de hoofdrijbanen van het nieuwe Noorderbrugtracé in gebruik genomen. Maar we zijn nog niet klaar! In mei 2018 hebben we de nieuwe op- en afritten van en naar de Bosscherweg en het stadscentrum in gebruik genomen (knoop Boschpoort). De hoofdfietsroute van het nieuwe Noorderbrugtracé is sinds woensdag 18 juli in gebruik. De realisatie van het volledige nieuwe Noorderbrugtracé gaat door tot in 2019. Lees hier meer over de twee laatste grote klussen voor het Noorderbrugtracé.

Samen houden we Maastricht Bereikbaar

Er is al veel werk verzet voor het project Noorderbrugtracé, maar we zijn er nog niet. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto.

Ga naar de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!
.

Foto inschuifoperatie: Fred Berghmans, luchtfoto: Aron Nijs

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.