EN
> Home > Gebieden > Maastricht-West

Maastricht-West

 

Maastricht-WestNEW

Een belangrijk onderdeel van het project Noorderbrugtracé is de herinrichting van de rijbanen tussen de Cabergerweg en Nobellaan. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen nu via een middenberm oversteken. Ook voor automobilisten is de verkeerssituatie veranderd: om de doorstroming zoveel mogelijk te bevorderen is linksafslaan niet meer mogelijk. De Ravelijn, Caberg en Brusselsepoort blijven gewoon bereikbaar, maar via andere rijroutes dan voorheen. De herinrichting de rijbanen van de Fort Willemweg begon in september 2016  en is in augustus 2017 grotendeels afgerond. De Nobellaan en Fagotstraat zijn in juni 2017 opengesteld voor (bestemmings)verkeer. Klik op de afbeelding hiernaast voor een grotere versie.

Update: 7 november 2018

Tot in de zomer van 2017 hebben de wegenbouwers van Strukton een nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd voor Maastricht-West. Tussen Gentelaan en Cabergerweg zijn de rijbanen verbreed, fietspaden vernieuwd en middenbermen aangelegd. Ter hoogte van de Cabergerweg sluiten de rijbanen van de Fort Willemweg aan op een nieuw kruispunt. Via het nieuwe kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg kan verkeer doorrijden naar de verlengde Belvédèrelaan en/of nieuwe aanlanding van de Noorderbrug. Van mei tot begin september 2018 is vervolgens de Cabergerweg (tussen Statensingel en Lage Frontweg) opnieuw ingericht. Eind 2018 staat voor Maastricht-Noordwest in het teken van de ombouw van rotonde Brusselseweg naar een kruising.

Nieuwe aanlanding

Ombouw Cabergerweg tussen Statensingel en Lage Frontweg

Van medio mei tot begin september 2018 is de Cabergerweg tussen Lage Frontweg en kruising Statensingel opnieuw ingericht. Ten zuiden van firma Pans realiseert bouwer Strukton een onderdoorgang onder de Cabergerweg, een zogenaamde droge gracht. De droge gracht verbindt straks de Hoge en Lage Fronten met elkaar tot het ruim 20 hectare grote Frontenpark.

Najaar 2018: laatste grote klussen Noorderbrugtracé

We zijn nog niet klaar!

Vijf grote klussen stonden in de planning voor 2018. De eerste twee zijn begin 2018 afgerond: de sloop van de oude aanlanding en de bouw en openstelling van de nieuwe op- en afritten van knoop Boschpoort. De realisatie van de onderdoorgang bij de Cabergerweg is klus nummer 3 en isinds begin september 2018 gereed. Klussen nummer 4 en 5 zijn kort daarna van start gegaan, na openstelling van de Cabergerweg. Wilt u meer weten over klus nummer 4 (de herinrichting van kruising Boschstraat/Frontensingel) en klus nummer 5 (de ombouw van rotonde Brusselseweg)? Lees hier dan meer over de laatste twee grote klussen voor het Noorderbrugtracé.

nb-0861

Slim(mer) op weg

Er is al veel werk verzet voor het project Noorderbrugtracé, maar we zijn er nog niet. Na de bouwvak starten de voorbereidingen voor de herinrichting van de Cabergerweg, kruispunt Statensingel en Frontensingel. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats. Ga goed voorbereid op weg en check vóór vertrek de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Bekijk hier een fotoalbum van de werkzaamheden tussen Cabergerweg en Gentelaan (fotograaf: Fred Berghmans)

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.