EN
> Home > Gebieden > Aanlanding Bosscherveld – Frontenpark

Aanlanding Bosscherveld – Frontenpark

BVD000 Webkaart Aanlanding Bosscherveld - FrontenparkDe nieuwe aanlanding van de Noorderbrug is gerealiseerd binnen het bedrijventerrein Bosscherveld. De hoofdrijbanen van de nieuwe aanlanding hebben we in de zomer van 2017 in gebruik genomen en de oude aanlanding is vervolgens gesloopt. Eind april 2018 is de nieuwe ‘knoop Boschpoort‘ opengegaan voor autoverkeer. Van medio mei tot begin september 2018 heeft bouwer Strukton de Cabergerweg – tussen Statensingel en Lage Frontweg – opnieuw ingericht. Tegelijkertijd is de bouw van de nieuwe onderdoorgang tussen Hoge en Lage Fronten volop van start gegaan. Ter hoogte van kruising Boschstraat/Frontensingel blijft de oude afrit van de Noorderbrug – ‘De Krul’ – achter als een permanente herinnering aan de oude Noorderbrugaanlanding.

Update: 7 november 2018

Stand van zaken

De realisatie van het project Noorderbrugtracé is na de zomervakantie van 2016 volop van start gegaan. En er is hard doorgewerkt binnen het bedrijventerrein Bosscherveld! De Belvédèrelaan is in noordelijke én zuidelijke richting verlengd en tussen Zuid-Willemsvaart en Cabergerweg is het talud van de nieuwe aanlanding afgebouwd. De Lage Frontweg is sinds eind augustus 2016 afgesloten om ruimte vrij te maken voor de realisatie van de nieuwe aanlanding, een onderdoorgang voor langzaam verkeer en personenauto’s én de herinrichting van de weg. De Lage Frontweg blijft afgesloten totdat het terrein rondom de toekomstige droge gracht is afgebouwd, naar verwachting medio december 2018. De Belvédèrelaan is in augustus 2017 opengegaan voor verkeer.

Onderdoorgang

Belvédèrelaan en nieuwe aanlanding: snel van en naar België

Van zomer 2016 tot in de zomer van 2017 hebben we de Belvédèrelaan in noordelijke én zuidelijke richting verlengd. In het noorden sluit de Belvédèrelaan nu aan op een nieuwe rotonde Brusselseweg, in het zuiden op de hoofdrijbanen van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug. Automobilisten van en naar België kunnen nu in één keer doorrijden van en naar Centrum Maastricht zonder eerst de doseerlichten op de Brusselseweg te passeren. De doseerlichten blijven voorlopig staan, om autoverkeer te stimuleren via de Belvédèrelaan door te gaan. Ook aan (brom)fietsers is gedacht want het (dubbelzijdige) fietspad is in noordelijke én zuidelijke richting verlengd.

Belvederelaan-Noord

Foto: Belvédèrelaan-Noord en nieuwe rotonde Brusselseweg

Tijdelijke afsluiting Sandersweg tussen Belvédèrelaan en Brusselseweg

Sinds dinsdag 5 december is de Sandersweg tussen Belvédèrelaan en Brusselseweg afgesloten voor autoverkeer. De Sandersweg is nu – komende vanaf de Brusselseweg – tijdelijk een doodlopende straat. Woningen en bedrijven aan de Sandersweg blijven via de Brusselseweg wel gewoon bereikbaar. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen in beide richtingen doorgaan. De afsluiting blijft van kracht totdat het kruispunt Belvédèrelaan-Sandersweg definitief is ingericht.

Let op: herinrichting centrum Smeermaas tot begin 2019

De gemeente Lanaken, het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax werken tot het voorjaar van 2019 aan de herinrichting van het centrum van Smeermaas. Vanaf maandag 5 maart 2018 start de volgende fase. Dan is het kruispunt Brusselseweg-Maastrichterweg-Maaseikersteenweg 3 maanden volledig afgesloten voor alle verkeer. Lees meer op de website van Maastricht Bereikbaar.

Najaar 2018: laatste grote klussen Noorderbrugtracé

Vijf grote klussen stonden in de planning voor 2018. De eerste twee zijn intussen afgerond: de sloop van de oude aanlanding en de bouw en openstelling van de nieuwe op- en afritten van knoop Boschpoort. De realisatie van de onderdoorgang bij de Cabergerweg is klus nummer 3 en in september 2018 afgerond. Klussen nummer 4 en 5 zijn beide in september 2018 van start gegaan, na Cabergerweg openstelling van de Cabergerweg. Wilt u meer weten over klus nummer 4 (de herinrichting van kruising Boschstraat/Frontensingel) en klus nummer 5 (de ombouw van rotonde Brusselseweg)? Lees hier dan meer over de laatste twee grote klussen voor het Noorderbrugtracé.

Bouwfotografe.nl-14

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte!

Fotografie: Fred Berghmans en Bouwfotografe, luchtfoto: Aron Nijs

.

 

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.