EN
> Home > Nieuws > Fundament voor keermuur

Fundament voor keermuur

Ter hoogte van de Halvemaanstraat realiseren we komende maanden een keermuur die zo’n 100 meter lang is en tot een meter boven straatniveau uitsteekt. De keermuur zorgt ervoor dat geluidshinder door verkeer terug wordt gedrongen. Lengte en hoogte van de keermuur staan vast, de afwerking – oftewel de vormgeving – nog niet. Omdat het wegenwerk aan de zuidzijde van de Fort Willemweg op korte termijn van start gaat, brengen we de fundering voor de keermuur vanaf maandag 6 maart aan. Deze bestaat uit stalen damwandplanken die één voor één in de grond worden getrild.

Wanneer?

Naar verwachting trillen we de damwandplanken in de week van maandag 6 tot en met vrijdag 10 maart in. Werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur. Bij tegenvallers in de planning is uitloop mogelijk.

Hinder voor omwonenden?

De damwandplanken worden tot een diepte van maximaal 10 meter in de grond getrild. Afhankelijk van ondergrond kunnen trillingen binnenshuis merkbaar zijn door rammelende koffiekopjes of trillend glaswerk. Door de inzet van machines en materieel is geluidshinder niet uitgesloten.

Meten = weten

Via monitoring houden we zicht op alle onderdelen van het intrillen en de invloed daarvan op de directe omgeving. Daarvoor zetten we meetinstrumenten in, zoals meetbouten en trillingsmeters. De meetinstrumenten bevestigen we aan de buitengevel van woningen in de directe omgeving van het werkterrein. Via de meetgegevens houden we de omgeving voortdurend in ’t oog en kunnen we trillingen en/of bewegingen nauwkeurig meten. Als dat nodig is, passen we de werkmethode aan of nemen we extra maatregelen.

Fotografie: Fred Berghmans

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.