EN
> Home > Nieuws > Fort Willemweg en Cabergerweg: omleidingen voor (brom)fietsers

Fort Willemweg en Cabergerweg: omleidingen voor (brom)fietsers

In Maastricht-West worden de contouren van de nieuwe rijbanen van de Fort Willemweg – tussen Cabergerweg en Brusselseweg – langzaam maar zeker steeds beter zichtbaar. De nieuwe rijbanen krijgen hun plek in het voormalige schootsveld voor de Ravelijn. Daar komt heel wat grondwerk bij kijken, want ze moeten naadloos aansluiten op het nieuwe kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg.  Dat geldt óók voor de Kastanjelaan die tussen firma Pans en Fort Willemweg op de nieuwe rijbanen wordt aangesloten. Maandag 10 april is het benodigde archeologische onderzoek gestart, gevolgd door grond-, kabel- en leidingwerk.

Van noord naar zuid en weer terug

Tot medio jun moeten voetgangers en (brom)fietsers de borden langs de Fort Willemweg voortdurend in de gaten houden. (Brom)fietsers van en naar de Cabergerweg-Noord en Kastanjelaan leiden we om via de Halvemaanstraat. Vanaf maandag 15 mei gaan we ook nog aan de slag met het fietspad aan de noordzijde: daar moeten kabels en leidingen opnieuw worden verlegd. Voetgangers en (brom)fietsers leiden we dan ter hoogte van speeltuin Fort Willem om via een doorsteek over het werkterrein.

Let op: fietspad ter hoogte van Radium afgesloten!

Het fietspad tussen Fort Willemweg en Lage Frontweg* – aan de kant van het Radium/bedrijventerrein Bosscherveld – is tot medio juni afgesloten. Voetgangers en (brom)fietsers leiden we vanaf de Statensinge via de Kastanjelaan, Fort Willemweg, Frans van de Laarplein naar de Brusselseweg  Voetgangers en (brom)fietsers vanaf de Carl Smulderssingel/Cabergerweg richting stadscentrum (en andersom) leiden we via de Fort Willemweg om richting werkterrein. Via een doorsteek ter hoogte van speeltuin Fort Willem gaat de (brom)fietsroute in twee richtingen verder

* Let goed op de gele borden letten en rijd – voor uw eigen veiligheid – geen afgesloten fietspaden op.

Afsluiting voet- en fietspad Cabergerweg tussen Lage Frontweg en Fort Willemweg

Voor de realisatie van een nieuw kruispunt Cabergerweg-Fort Willemweg sluiten we het fietspad tussen Lage Frontweg en Fort Willemweg – aan de kant van het bedrijventreein Bosscherveld – af. Tijdens de realisatie van het nieuwe kruispunt richten we het fietspad eerst in als rijbaan voor autoverkeer, omstreeks medio mei verandert dit in een werkterrein. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen doorgaan via de Kastanjelaan en de omleiding via het werkterrein.

Update: 4 mei 2017

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.