EN
> Home > Nieuws > Openstelling fietspad Noorderbrug vóór bouwvak

Openstelling fietspad Noorderbrug vóór bouwvak

Nog maar kort geleden lieten we weten dat de hoofdfietsroute van het Noorderbrugtracé medio mei weer open kon gaan, nu moeten we daarop terugkomen. Want het zit tegen, met name door vertragingen bij de levering van materialen. Een veilige openstelling van het Noorderbrugfietspad omstreeks medio mei zit er daarom niet in. In de afgelopen dagen hebben we de planning opnieuw onder de loep gelegd. Naar verwachting gaat het fietspad in de loop van juli 2018 open. Voorlopig moeten (brom)fietsers en voetgangers dus nog ‘een brugje om’ via de Wilhelminabrug. Nog even volhouden, dankjewel!

Hoofdfietsroute Cabergerweg <-> Viaductweg open vóór bouwvak 2018

Omleidingsroute voor (brom)fietsers richting stadscentrum tot in de eerste helft van 2019

Eind juni gaat de hoofdfietsroute van het nieuwe Noorderbrugtracé open. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen dan weer via de Noorderbrug de Maas kruisen. Maar we zijn er dan nog niet: in Maastricht-West werken we in de loop van 2019 verder aan de afbouw van de fietsverbindingen tussen Noorderbrug en Boschstraat/Bosscherweg. In Maastricht-Oost moeten (brom)fietsers deze zomer rekening houden met werkzaamheden rondom het Spoorviaduct.

Fietsroutes Maastricht-West

Na ingebruikname van het Noorderbrugfietspad – in de loop van juli 2018 – kunnen voetgangers en (brom)fietsers vanaf de Cabergerweg en/of Lage Frontweg doorgaan via de Noorderbrug doorgaan richting Viaductweg en verder. In de loop van 2019 komen daar nieuwe fietsroutes bij. Dan rondt Strukton de bouw van de resterende fietsverbindingen af en gaan ook de nieuwe fietsverbindingen tussen Noorderbrug en Boschstraat/Bosscherweg open.

Fietsroutes-Noorderbrugtracé---West---v3

Fietsroutes Maastricht-Oost

Rondom het knooppunt bij de brandweerkazerne zijn de meeste nieuwe fietspaden omstreeks de zomer van 2017 in gebruik genomen. Alleen de aansluiting op het fietspad van de Noorderbrug ontbreekt nog. In de loop van juli 2018 kunnen voetgangers en (brom)fietsers van en naar de Viaductweg en/of Franciscus Romanusweg* weer doorgaan via de Noorderbrug.In Maastricht-West sluit het fietspad aan op de Lage Frontweg en Cabergerweg. De fietsroute richting Bosscherweg en Boschstraat (naar het stadscentrum) gaat later open, naar verwachting eind 2018/begin 2019.

* Komende zomer vernieuwen we de voegovergang tussen het Spoorviaduct en de Viaductweg. Weggebruikers moeten dan rekening houden met afsluitingen en omleidingen, óók voetgangers en (brom)fietsers.

Fietsroutes-Maastricht-Oost-NBT---V3

Vragen en antwoorden nieuwe fietsroutes Noorderbrugtracé

Wilt u meer weten over de nieuwe fietsroutes voor het Noorderbrugtracé? We hebben de veel gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Vooruitblik: herinrichting Cabergerweg en kruising Statensingel

Maandag 14 mei is  de volgende grote hinderklus begonnen: de bouw van de droge gracht onder de Cabergerweg. Tegelijkertijd richten we kruising Statensingel en een deel van de Maagdendries opnieuw in. Verkeer moet rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd.

Slim(mer) op weg

Er staat nog altijd veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op www.maastrichtbereikbaar.nl en check de Slimme Kaart. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte.

Let op:

Planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Houd daarom steeds rekening met wijzigingen. Via www.noorderbrug-maastricht.nl en www.maastrichtbereikbaar.nl houden we weggebruikers op de hoogte.

Update: 24 mei 2018

 

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.