EN
> Home > Nieuws > Fase 2 voor de Frontensingel

Fase 2 voor de Frontensingel

Vanaf vrijdag 12 januari

De wegenbouwers van Strukton zijn sinds eind oktober volop aan de slag op en rondom de Frontensingel. Het talud van de oude aanlanding is intussen gesloopt en binnen de vrijgekomen ruimte worden nieuwe rijbanen opgebouwd. In januari zijn deze klaar voor gebruik en kunnen we autoverkeer opschuiven. Vervolgens gaan we verder met de ombouw van de huidige rijbanen – naast de oude Sphinxfabrieken – én de sloop van het voormalige milieustation.

Schuiven met autoverkeer

Om ervoor te zorgen dat autoverkeer tijdens de ombouw van de Frontensingel zoveel mogelijk door kan gaan, schuiven we de rijbanen telkens weer op. Vanaf vrijdag 12 januari gaat verkeer richting Statensingel door via de oude toerit vanaf de kruising Boschstraat/Boscherweg, ten noorden van het oude milieustation. Verkeer richting Boschstraat gaat ter hoogte van de in- en uitrit van P-Sphinx verder via de nieuwe rijbaan, aan de zuidkant van het milieustation. Rondom de rijbanen richten we werkterreinen in en werken we door aan de ombouw van de hele Frontensingel. Verkeer kan meestal doorgaan, maar moet van tijd tot tijd rekening houden met afsluitingen en omleidingen.

* Parkeerterreinen Sphinx en Cabergerweg blijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar!

Fietspad afgesloten

Het fietspad van de Frontensingel is sinds maandag 23 oktober afgesloten. En daar komt geen verandering in: voetgangers en (brom)fietsers vanuit Maastricht-West leiden we tot in de loop van 2018 om via de Maagdendries. Vanuit Boschpoort worden voetgangers en (brom)fietsers omgeleid via de Boschstraat.

Herinrichting-Frontensingel---fase-2

Aan de slag

Vanaf maandag 15 januari gaan de bouwers van Strukton volop aan de slag. De restanten van het oude milieustation worden gesloopt en het gasstation verplaatst. Firma BAM haakt aan en verlegt waar nodig kabels en leidingen. Straatmeubilair – zoals borden en drips (dynamische route informatie panelen) – worden opgeruimd of verplaatst. Het (functie)vrijmaken van de werkterreinen duurt tot in februari, waarna de opbouw van nieuwe rijbanen kan beginnen. De ombouw van de hele Frontensingel is een flinke klus, die naar verwachting tot in de zomermaanden doorgaat.

Vooruitblik

In 2018 richten we niet alleen de Frontensingel opnieuw in: ook de Cabergerweg en kruispunt Statensingel nemen we grondig op de schop. Zo zorgen we ervoor dat de rijbanen goed aansluiten op de nieuwe wegen van het Noorderbrugtracé. Onderdeel van het werk is ook het aanleggen van een wandelverbinding tussen de Hoge en Lage Fronten via een droge gracht onder de Cabergerweg door. Zo krijgen we straks één groot Frontenpark. Lees hier meer over de grote klussen in 2018.

Slim(mer) op weg

Er is al veel werk verzet voor het project Noorderbrugtracé, maar we zijn er nog niet. Tegelijkertijd vinden ook op andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van één van de alternatieven voor reizen met de auto.

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en afhankelijk van diverse omstandigheden. Houd rekening met wijzigingen.

Geplaatst: 7 december 2017

Fotografie: Fred Berghmans, Aron Nijs

Bekijk hier meer foto’s van de ombouw van de Frontensingel

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.