EN
> Home > Nieuws > Duurzaam grazen in de DBU-groeve

Duurzaam grazen in de DBU-groeve

Bouwer Strukton verplaatst na de zomervakantie grote hoeveelheden grond voor de realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé. Voor de aanleg van het gesloten deel van de nieuwe aanlanding is veruit het meeste grondwerk nodig. Maar ook bij de opbouw van nieuwe wegfunderingen, aanleg van viaducten en onderdoorgangen komt heel wat grondwerk kijken.

Groeve als gronddepot

Een groot deel van de benodigde grond komt straks vrij tijdens de uitvoering. Dan graven we grond weg die tussentijds wordt opgeslagen voor hergebruik of afvoer naar een andere locatie. Een plek voor de opslag hebben we gevonden in de DBU-groeve – de voormalige vuilstort – aan de Sandersweg. De groeve biedt straks ruim voldoende plek voor een uitgebreid depot, maar er is nog één sta-in-de-weg: onkruid.

Win-winsituatie

Voor het onkruid vrijmaken van de DBU-groeve gaan we op de duurzame toer. De stadsherder van stichting Sjoen Graas laat in de week van maandag 15 augustus zo’n 270 schapen los in de groeve. Twee weken lang kunnen de schapen naar hartelust grazen. En dat levert een win-win situatie op voor zowel schapen als bouwers: de schapen kunnen hun buikje vol eten, de bouwers hoeven geen materieel in te zetten. De natuur profiteert mee, want door de inzet van de stadsschapen ondervinden dieren – zoals vossen, konijnen, hazelwormen en salamanders – nauwelijks hinder.

Natuurvrije groeve

Na de zomervakantie neemt de stadsherder zijn schapen weer mee naar een nieuwe locatie. Dan is onze ecoloog aan zet: achtergebleven diersoorten worden weggevangen en uitgezet op een andere locatie. Daar kunnen de dieren verder gedijen, ongehinderd door het vele vrachtverkeer dat na de zomervakantie van start gaat.

Fotografie: Aron NIjs

Noorderbrug Maastricht is onderdeel van het programma Belvédère-Maastricht.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.